17 april 1984 - 17 april 2019

35 jaar

Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

Laatste nieuws

23 april 2019 ALV

Beste leden, Op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur hoop ik u allen namens het bestuur van harte welkom te heten op onze Algemene Ledenvergadering in het Wijkcentrum St. Joseph. Klik hier voor alle benodigde informatie en documenten voor deze vergadering. Afdrukken van het financieel verslag 2018 en de begroting voor 2019 zijn ook beschikbaar tijdens de vergadering. Het afgelopen...
Lees verder

doel

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.

17-04-1984 • 17-04-2019

oproep 35 jaar

Onze vereniging heeft al een aantal prachtige jubileumjaren gevierd. Tijdens dit jubileumjaar wordt onder andere de nieuwe website officieel gelanceerd en een ledenwervingsactie gestart die vooral gericht zal zijn op de bewoners van de nieuwe wijk.

Ideeën voor verdere invulling van het jubileumjaar én de ledenwervingsactie zijn van harte welkom! Voor het jubileumjaar en de website zoeken we tevens naar oude, niet eerder gepubliceerde, foto’s, krantenknipsels en verhalen.

Mail / bel Danny van Kooi:
voorzitter@annashoeve.nl / 06 5109 6050