Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

23 november 2021 | Brug Bergvijver richting spoor

Raad van State staat toe om dassengebied te verkleinen
foto's 6 oktober 2021: Rob Pluntke
10 voetbalvelden natuur vernietigd

PERSBERICHT
Hilversum, 1-10-2021

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) is opnieuw geschrokken van het massaal kappen van bomen wat afgelopen donderdag 30 september in Anna’s Hoeve van start is gegaan. Ook op landgoed Monnikenberg worden opnieuw bomen gekapt. Volgens de provincie gaat het om 6,5 ha bos (10 voetbalvelden!!). De VBAH schat dat daar vele honderden, zo niet een paar duizend bomen, worden omgehaald. Het moment echter waarop dat nu gebeurt vindt de VBAH onacceptabel. De VBAH is het namelijk niet met alle maatregelen eens die de provincie in Anna’s Hoeve en Monnikenberg wil uitvoeren. Daarom heeft de VBAH een beroepschrift ingediend bij de rechtbank in Haarlem tegen de aantasting van beschermde dieren zoals de dassen. Maar ook een beroepschrift bij de Raad van State tegen de grote ontgrondingen op 9 ha van in totaal 80 ha natuurgebied. Dat is op ruim 11% van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De rechter kan straks besluiten dat niet overal grond mag worden afgegraven. Het mag dan niet zo zijn dat juist nu op die gebieden inmiddels alle bomen al zijn omgezaagd en afgevoerd! De vernielde leefgebieden van planten en dieren zijn dan voor altijd verloren. De VBAH wil dat voorkomen. Om het kappen te stoppen heeft de VBAH op 1 oktober een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechtbank in Haarlem gestuurd. De kapwerkzaamheden moeten dan direct stoppen totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen. Het hekelt de VBAH dat de provincie pas afgelopen woensdagmiddag 29 september melding maakte van de daadwerkelijke start van de grote ingrijpende nieuwe kapwerkzaamheden. In het bericht van woensdagmiddag aan de VBAH meldt de provincie: “..dat wij deze ochtend een artikel hebben gepubliceerd en aan de regionale media hebben verzonden. Morgen (donderdag) ontvangen de direct aanwonenden en organisaties een bewonersbrief met dezelfde informatie”. Onbegrijpelijk dat de overheid bewoners op de hoogte brengt van de start van de werkzaamheden en dan tegelijk ook daadwerkelijk met bomen omzagen begint. Zelfs in de lokale kranten heeft hierover nog niets gestaan. Waar die genoemde ‘omwonenden’ wonen en welke ‘organisaties’ een brief ontvangen wordt niet vermeld. Bewoners melden aan de VBAH dat zij geen brief ontvangen hebben en wel regelmatig in Anna’s Hoeve komen. Duidelijk is inmiddels dat de ‘aanwonenden’ zeer verrast zijn door de trieste aanblik van de gekapte bomen. Op de sociale media ‘ontploft’ het nieuws hierover.

Voor de redactie
==================================================================================
Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
– Danny van Kooi, voorzitter VBAH, 06 5109 6050, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
– Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06 3331 8985

Bijlage: gebruik van de foto’s (1 en 2) wordt zeer op prijs gesteld
Een deel van de reeds gekapte bomen in Anna’s Hoeve (foto’s VBAH).

Klik hier

voor de flyer

Klik hier

voor de flyer

help ons om de onderste steen boven te krijgen

AAN DE BEWONERS RONDOM ANNA’S HOEVE

24 augustus 2021

U woont in een mooie wijk rondom Anna’s Hoeve, in een gezonde, groene, natuurlijke omgeving. Maar wist u dat hier, niet ver van uw fijne woning, de bodem vervuild is met giftige zware metalen?

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verkreeg onlangs informatie over de gedeeltelijke sanering van de Dudokheuvel langs de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Op die plaats is grond uitgegraven voor de aanleg van een nieuwe weg.

Uit onze informatie blijkt dat tijdens het graven ook zware metalen mee omhoog zijn gekomen. Van deze giftige stoffen is maar een beperkt deel afgevoerd om veilig vernietigd te worden. De rest is afgedekt met een laag wit zand. Daar overheen komt straks de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Het is niet goed te achterhalen hoeveel zware metalen er nog in de grond zitten, ook niet hoe diep ze zitten. Of die informatie bewust wordt achtergehouden weten we niet, maar feit is dat de volksgezondheid hier in gevaar dreigt te komen. Want: bodemvervuiling zie en ruik je dan wel niet niet, maar is daarom niet ongevaarlijk! De giftige stoffen kunnen doorsijpelen naar het grondwater. Via het grondwater kunnen ze ook in de Speelweidevijver terechtkomen. Is spelen in het water dan nog wel verantwoord? En – het is zelfs niet uitgesloten dat het op den duur ook in ons drinkwater terechtkomt.

Wij vinden dit onacceptabel, en we denken dat wij daarin niet de enigen zijn!
Onze vereniging heeft daarom tegen deze wijze van saneren bezwaar gemaakt bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Ook de media hebben dit alarmerende nieuws opgepikt, en in de gemeenteraad zijn vragen gesteld.

De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve is echter niet gerustgesteld. Niet door de antwoorden van de wethouders, en ook niet door gesprekken met vertegenwoordigers van de omgevingsdienst en de provincie.
We wachten nog steeds op heldere, afdoende antwoorden op onze vragen aan deze instanties.

Maakt u zich ook zorgen over uw directe leefomgeving? Word lid van onze vereniging en help om de onderste steen boven te krijgen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

20210517 Dudokheuvel | foto Carolien Jansson

ER WORDEN WEER EXCURSIES GEORGANISEERD!

Excursie Natuurbrug Anna’s Hoeve/ faunapassage Monnikenberg

Elke eerste zondag van de maand kunt u mee met een gids naar de faunatunnel Monnikenberg onder de A27 en naar de Natuurbrug Anna’s Hoeve. Samen vormen zij ‘De Groene Schakel’ tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Wandel mee met de natuurgids die alles verteld over nut en noodzaak van deze natuurverbinding. Dankzij ‘De Groene Schakel’ wordt het leefgebied voor dieren sterk vergroot en zullen hun overlevingskansen toenemen. Dankzij de natuurbrug en de faunapassage kunnen dieren veilig oversteken. Hun leefgebied en overlevingskansen worden daardoor sterk vergroot. De eerstvolgende is zondag 3 oktober 2021. De excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 5 december 2021.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Let op: in verband met de coronamaatregelen laten wij deze excursie doorgaan voor maximaal 3 x 10 personen (inclusief de gids, één gids per 10 personen). Kom niet als u zich grieperig voelt of verkoudheidsklachten hebt en houd voldoende afstand van anderen.

Het meenemen van het honden is bij deze excursie niet toegestaan.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.