Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

Bosploeg jaarverslag 2018 door Gerard Peet. Net als vorig jaar kan gemeld worden dat de bosploegvrijwilligers de oude jaarrecords hebben verbrijzeld. Het totaal aantal gewerkte uren steeg van 599 in 2017 naar 696 uur, een stijging van maar liefst 16%. Er werd op 49 woensdagmiddagen door de meeste aanwezige vrijwilligers twee uur gewerkt. Slechts drie keer...
Lees verder
De komende weken wordt er aan deze website gewerkt. De belangrijkste informatie is nog gewoon te vinden. Kom gerust af en toe even kijken hoe de werkzaamheden vorderen.  
Lees verder
het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
van de vereniging bestaat uit:

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Joke Verrij, secretaris ad interim
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg
bosploeg@annashoeve.nl
035 683 3007