Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

MELD U GRATIS AAN : SECRETARIS@ANNASHOEVE.NL

Aan onze site wordt gewerkt en wij hebben inmiddels bijna alle relevante informatie van onze oude website overgezet. Wij hopen op deze plek over een paar maanden álle beschikbare informatie op een prettige manier aan u te kunnen tonen.  

Petitie op Facebook

tegen bomenkap Anna's Hoeve

Hilversum, 30 september 2019

 

In Anna’s Hoeve en Monnikenberg worden, voor de aanleg van de HOV en de verlegde weg over Anna’s Hoeve veel bomen gekapt. Als vereniging hadden wij daarom een voorlopige voorziening aangevraagd. Op 10 september was de rechtszaak tegen de bomenkap op Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De rechter heeft de vereniging echter in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat de provincie op 7 oktober 2019 mag beginnen met het kappen van de bomen. Nu loopt er op Facebook een petitie. Al meer dan 3700 mensen hebben deze petitie ondertekend. Het zou fijn zijn als u, als lid van onze vereniging, deze petitie ook zou willen ondertekenen.

Dit is de link naar de pagina die Jeroen Pater op Facebook gestart geeft:
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Gemeente_Hilversum_Stop_de_bomenkap_op_Annas_Hoeve/?fVYhnib&fbogname=Jeroen+P.&fbclid=IwAR263H1MKPVBiO-D-
g22CSZzKZP1cbwqt2ESwRPkBRZensW-ozHL6SWTxv8

Gaat u deze petitie ook ondertekenen dan bedanken wij u alvast voor de genomen moeite.

Fotocollectie Anna's Hoeve

Landschap in verandering

Met het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” hebben Sander Koopman en Maarten Koole in beeld gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden hoe de mate en snelheid van landschappelijke verandering verschillen van plek tot plek. Locaties zoals de voormalige accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s Hoeve en het Geitenweitje zijn de afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals het Heitje, de vijvers en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. Het historisch overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het project “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” heeft uit deze stroom van veranderingen een “snapshot” van vijf jaar geknipt waarin de veranderingen systematisch in beeld zijn gebracht.

Klik hier voor het volledige project: de korte historie van het landgebruik, recente en toekomstige veranderingen in Anna’s Hoeve, en alle bijbehorende documenten, te weten een locatiekaart, een locatielijst, een fotolijst, literatuurlijst en geraadpleegde bronnen.

17 september 2019

door: Martina Evers

Op zaterdag 14 september 2019 was er weer grote belangstelling voor het helpen opruimen in Anna’s Hoeve.

Het was een mooie zonnige dag en er werd door de 46 deelnemers aan de zwerfvuilactie weer flink wat troep verwijderd. We constateerden na afloop dat er weinig hele grote stukken vuil lagen en dat het hier en daar zelfs schoon te noemen was. Dat was vast en zeker onder andere te danken aan de inzet in de afgelopen weken van de bosploeg. Toch raapten we deze ochtend nog 26 vuilniszakken vol met plastic, blik en glas. En peuken, heel veel sigarettenpeuken. Verder vonden we weer vreemde tot hele vreemde zaken: een rode kinderstoel, een pallet, een vishengel en schepnet, een wieldop, stukken totaal verroest staal, vloertegels van een keuken of badkamerverbouwing, verfresten met kwast, emmer en spuitbussen, tapijttegels en een door iemand zelfgemaakte waterpijp.

Het was weer heel gezellig, ook na de actie bij de welverdiende koffie/thee met koekjes in St. Joseph.

Hartelijk dank aan iedereen die zich inzet om Anna’s Hoeve opgeruimd en mooi te houden!

16 september 2019

Van de redactie

U hebt er lang op moeten wachten, maar hier is-ie dan eindelijk, de nieuwe Anna’s Hoeve Koerier!

Het is alweer een waar kunstwerkje geworden, een genot om door te bladeren, met extra veel mooie en interessante foto’s. Sander Koopman heeft samen met Maarten Koole een jaar of vijf lang vele foto’s gemaakt in Anna’s Hoeve, waarin de veranderingen van het landschap systematisch zijn vastgelegd.
Onze voorzitter doet verslag van de bezigheden van het bestuur het afgelopen halfjaar en werpt een blik vooruit. En natuurlijk is er de column van onze onvolprezen Eldertje, die ons deelgenoot maakt van haar belevenissen in Anna’s Hoeve – en deze keer ook wat verder weg in het Gooi.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Elze Mulder, mede namens Danny van Kooi en Marjan Nijhoff

Bosploeg "daar bij de waterkant" augustus en september 2019 - foto's Joost Huijsing & Kees van Vliet.

Schoonmaken waterpartijen

ons nieuws- en mededelingenblad

doel

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.