17 april 1984 - 17 april 2019

35 jaar

Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

Aan onze site wordt gewerkt. Veel relevante informatie is imiddels aanwezig. Wij hopen op deze plek over een paar maanden álle beschikbare informatie op een prettige manier aan u te kunnen tonen.  

dinsdag 25 juni 2019 - 20:00 uur

Extra ALV

Op 23 april 2019 hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onder andere het financieel verslag besproken. Door sommige aanwezige leden is terecht bezwaar gemaakt tegen de cijfers die hier in stonden. Daarom zal er op 25 juni 2019 een extra ALV plaatsvinden waarop deze stukken nogmaals ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Klik hier voor de agenda en de bijbehorende stukken.

Kamsalamanders

NH Nieuws heeft opnamen gemaakt bij het opengraven van de gedempte poel. Kijk op de pagina van de kamsalamanders voor meer informatie en overige gebeurtenissen omtrent de kamsalamanders in Anna’s Hoeve.

Opengraven en aangetroffen amfibieën

Poelfoto's

doel

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.

17-04-1984 • 17-04-2019

oproep 35 jaar

Onze vereniging heeft al een aantal prachtige jubileumjaren gevierd. Tijdens dit jubileumjaar wordt onder andere de nieuwe website officieel gelanceerd en een ledenwervingsactie gestart die vooral gericht zal zijn op de bewoners van de nieuwe wijk.

Ideeën voor verdere invulling van het jubileumjaar én de ledenwervingsactie zijn van harte welkom! Voor het jubileumjaar en de website zoeken we tevens naar oude, niet eerder gepubliceerde, foto’s, krantenknipsels en verhalen.

Mail / bel Danny van Kooi:
voorzitter@annashoeve.nl / 06 5109 6050