Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

29 april 2022 | Bergvijver

Wijkcentrum St. Joseph - Aanvang 20:00 uur

Na twee digitale algemene ledenvergaderingen mogen wij u eindelijk weer uitnodigen om gezamenlijk algemeen vergaderen onder het genot van een kopje koffie.

Locatie: Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum (zaal boven)
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)

 

Klik op de onderstaande links om alle documenten te lezen en/of te downloaden. 

  1. Jaarverslag 2020
  2. Jaarverslag 2021 
  3. Financieel verslag 2021 (inclusief begroting 2022)
  4. Jaarplan 2022-2023

Voor de omwonenden en bezoekers van Anna’s Hoeve is het misschien wel een brug te ver, maar wij wilden dit bericht toch met u delen.

Vanaf het fietspad door het hek heen, heeft u misschien deze ‘nieuwe’ vijver gezien. In het onderstaande bericht van de provincie Noord-Holland kunt u hier meer over lezen.

Website provincie Noord-Holland d.d. 25 april 2022

Geen brug te ver voor Gooise natuur

(25 april 2022)

Maandag 25 april 2022 is de Natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum opgeleverd. Hierdoor krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied waardoor hun overlevingskansen toenemen.

Samen met de faunatunnel onder de A27, die in 2018 is aangelegd, vormt de natuurbrug in Anna’s Hoeve de zogenoemde Groene Schakel die de natuur tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt.

Op veel plekken wordt de natuur doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren de oversteek te maken van het ene natuurgebied naar het andere. Ook planten hebben hinder van de barrières: zaden verspreiden zich namelijk vaak via de huid of vacht van dieren. Met de nieuwe natuurbrug in Anna’s Hoeve kunnen dieren straks in 1 keer het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over. Om al deze infrastructuur veilig ‘te overbruggen’ is de natuurbrug extra hoog (8 meter) en breed (50 meter) gemaakt.

Gedeputeerde Rommel bracht samen met de bestuurders van ProRail, de gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat en uitvoerder BAM een bezoek aan de brug in het natuurgebied Anna’s Hoeve. “Deze indrukwekkende brug is een belangrijke schakel in een reeks van natuurbruggen en faunapassages waardoor groot en divers natuurgebied ontstaat. Dit betekent veel voor de planten en dieren in het gebied”, aldus gedeputeerde Rommel.

Om ervoor te zorgen dat de natuurbrug straks optimaal functioneert, werkt de provincie sinds oktober vorig jaar aan een nieuwe inrichting van omliggende natuurgebieden. Door het instellen van rustgebieden en een variatie van bomen, heide en waterpartijen wordt de natuur rond de natuurbrug aantrekkelijker voor verschillende plant- en diersoorten. Rommel: “Dieren moeten zich veilig genoeg voelen om de oversteek daadwerkelijk te gaan maken. Daar helpen wij graag een handje bij”.

Floris & Casper Hylkema en Florentijn & Christiaan Box

Sneeuwkunstenaars (01-04-2022)

Website provincie Noord-Holland d.d. 25 april 2022 Voor de omwonenden en bezoekers van Anna’s Hoeve is het misschien wel een brug te ver, maar wij wilden dit bericht toch met u delen. Vanaf het fietspad door het hek heen, heeft u misschien deze ‘nieuwe’ vijver gezien. In het onderstaande bericht van de provincie Noord-Holland kunt u hier meer over lezen....
Lees verder
Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 16 maart 2022 Het is ruim twee jaar geleden dat men in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg is begonnen met de werkzaamheden rond de aanleg van de HOV, het Ecoduct en de verlegde weg over Anna’s Hoeve. In oktober 2019 was de eerste kapronde van een groot aantal bomen waaronder ook heel...
Lees verder
Artikel uit : De Gooi- en Eemlander Door : Leander Mascini Datum : 1 februari 2022 Foto : Alexander Marks (Studio Kastermans)   Bezoekers van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve zal het niet ontgaan zijn: er zijn bomen gekapt tussen de nieuwe natuurbrug en het Laarder Wasmeer. Dat is om ruimte te maken voor een bosheidegebied dat het ecoduct met...
Lees verder
1 2 3 56

Iedere woensdagmiddag verzamelen de leden van de Bosploeg van Anna’s Hoeve zich bij ‘de schuur van Henny’ en bespreken wat er waar gedaan gaat worden die middag. Deze keer was Daan van het GNR aanwezig om een en ander met de Bosploeg af te stemmen.

Ook zin om als vrijwilliger van de Bosploeg aan de slag te gaan?

Klik hier voor meer informatie.

Raad van State staat toe om dassengebied te verkleinen

Klik hier

voor de flyer

Klik hier

voor de flyer

ER WORDEN WEER EXCURSIES GEORGANISEERD!

Excursie Natuurbrug Anna’s Hoeve/ faunapassage Monnikenberg

Elke eerste zondag van de maand kunt u mee met een gids naar de faunatunnel Monnikenberg onder de A27 en naar de Natuurbrug Anna’s Hoeve. Samen vormen zij ‘De Groene Schakel’ tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Wandel mee met de natuurgids die alles verteld over nut en noodzaak van deze natuurverbinding. Dankzij ‘De Groene Schakel’ wordt het leefgebied voor dieren sterk vergroot en zullen hun overlevingskansen toenemen. Dankzij de natuurbrug en de faunapassage kunnen dieren veilig oversteken. Hun leefgebied en overlevingskansen worden daardoor sterk vergroot. De eerstvolgende is zondag 6 februari 2022. De excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 4 december 2022.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Let op: in verband met de coronamaatregelen laten wij deze excursie doorgaan voor maximaal 3 x 10 personen (inclusief de gids, één gids per 10 personen). Kom niet als u zich grieperig voelt of verkoudheidsklachten hebt en houd voldoende afstand van anderen.

Het meenemen van het honden is bij deze excursie niet toegestaan.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.