Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

11-01-2020

Ik was vanochtend sinds lange tijd weer bij het Geitenweitje en de Spoorlijn (plek 7 en 8) en realiseerde mij bij het zien van al die GEKAPTE BOMEN dat wij uw stem HARDER nodig hebben dan ooit om Anna’s Hoeve te behouden. Stem op Jelle HARDER !!

[Uw webmaster] – Klik hiernaast voor het filmpje dat ik maakte.

Onze eigen Jelle Harder is een van de 8 genomineerden voor deze bijzondere prijs.

Bij de regionale krant De Gooi- en Eemlander is de verkiezing gestart voor de Gooi- en Eemlander van 2019. Hiervoor zijn 8 genomineerden geselecteerd, waaronder onze eigen Jelle Harder. Klik hier voor de reportage over Jelle uit de Gooi- en Eemlander van 30 december jongstleden.

Er kan via internet gestemd worden op die personen. Dus…, breng je stem op Jelle uit. Je kunt ook anderen vragen of op meer computers stemmen…

Of, gebruik facebook om dit bericht verder te verspreiden. 

Open de link, (soms) cookies accepteren, je komt direct op de juiste pagina, scrol wat naar beneden.

Je ziet 8 foto’s van de kandidaten, 2e rij 1e foto is Jelle Harder.

  • Stemmen: Klik op zijn foto, er komt een groen kader omheen.
  • Na de klik nog vraag 2 [Waarom stemt u op deze persoon? – mag ook leeg laten] en 3 [Uw voor-naam, achternaam en woonplaats (optioneel).] invullen.

Stemmen kan tot woensdag 22 januari 12.00 uur.

S.v.p. direct even doen. Hartelijk dank!

Schrijf deze datum alvast in uw agenda en lees de laatste ontwikkelingen

ALV Woensdag 15 april 2020

Via de Nieuwsbrief van 23 december 2019 nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering en brengen wij u op de hoogte van de recente activiteiten.

Algemene Ledenvergadering 15 april 2020
De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor woensdag 15 april 2020 en vangt aan om 20:00 uur.

Verder in deze nieuwsbrief willen wij u bijpraten over zaken die ons, als vereniging, de afgelopen tijd bezig hebben gehouden en waar veel tijd in is gaan zitten. Met name Jelle Harder, onze ecologisch adviseur, is behoorlijk druk geweest met zaken die speelden rond de kap van de bomen, het veilig stellen van de, in Anna’s Hoeve en Monnikenberg levende dieren, en het aandragen van diverse extra maatregelen.

Gesprek met de provincie in Haarlem
In de nieuwsbrief van 30 september 2019 heeft het bestuur het resultaat van de rechtszitting in Alkmaar, op 10 september 2019, aan u meegedeeld. Tijdens deze rechtszitting heeft de rechter aangegeven dat het beter zou zijn als de provincie en onze vereniging met elkaar in gesprek zouden gaan. Dat hebben wij ook diverse keren geopperd maar de provincie wilde niet op ons verzoek ingaan. Aan het eind van de rechtszitting kwam de advocaat en Petra Nijmeijer van de provincie Noord-Holland naar ons toe om een afspraak te maken voor een gesprek. De datum hiervoor werd vastgesteld op 1 oktober 2019. Dit gesprek vond plaats in Haarlem, onder leiding van twee mediators. Bij deze bijeenkomst waren twee afgevaardigden van de provincie, één ecoloog van Movares, twee medewerkers van de Omgevingsdienst, twee bestuursleden (Danny van Kooi en Kees van Vliet) en Jelle Harder, onze ecologisch adviseur, aanwezig. Het was een constructieve bijeenkomst waar goede afspraken gemaakt werden en ook toezeggingen gedaan werden. Tijdens dit gesprek heeft Jelle, nogmaals van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige dassenburcht op Monnikenberg onder de aandacht te brengen. Volgens de Omgevingsdienst was dat grote stuk bos onderzocht en was er op de plekken waar zij geweest zijn geen actieve burcht. Men sprak echter over een burcht met slechts twee pijpen en elders een losse vluchtpijp, die inmiddels onklaar zijn gemaakt, terwijl Jelle een burcht had ontdekt met zeker een zestal pijpen waar ook nog eens een flinke hoeveelheid zand was uitgegraven. Wat direct voor de ingang van de drie pijpen lag. Op ons voorstel om, samen met de ecologen van Movaris, deze burcht aan te wijzen, werd niet ingegaan.

Bomenkap Monnikenberg en aantasting dassenburcht
De bomenkap, waartegen wij beroep aangetekend hadden, ging van start op 7 oktober 2019. Er werd gestart op Monnikenberg. Juist in het gebied waar een dassenburcht aanwezig is. Door de aannemer waren er geen maatregelen getroffen om deze burcht, en de eventueel daarin aanwezige dassen, te beschermen. Dat is een overtreding van de Wet Natuurbescherming. Jelle heeft hierop contact gezocht met de omgevingsmanager van de HOV, de heer Groenendijk. De heer Groenendijk is met ons mee gegaan naar Monnikenberg om daar de burcht te bezoeken. Er ontstond een welles-nietes discussie, waarbij de heer Groenendijk zich afvroeg of het wel een dassenburcht was. Op dat moment waren alle bomen op het circa 4ha grote gebied al geveld.
De vereniging heeft, i.v.m. de aangetaste dassenburcht, een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Op basis van ons verzoek is de provincie verplicht gesteld om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de dassenburcht. Er moesten bouwhekken geplaatst worden. Ook rond de burcht moest men een hek plaatsen, zodat de eventueel aanwezige dassen, vanuit deze burcht, niet op het bouwterrein kunnen komen. Kort gezegd is de provincie, onder een opgelegde dwangsom, alsnog datgene gaan doen wat vóór de kapwerkzaamheden plaats had moeten vinden.

Presentatie op 29 oktober 2019
Kees van Aggelen heeft, aan de hand van mooie foto’s, een presentatie gegeven over de geschiedenis van Anna’s Hoeve. Aangevuld met mooie verhalen. Aansluitend heeft Danny van Kooi de ontwikkelingen in het gebied van Anna’s Hoeve gepresenteerd zoals die in het schetsontwerp van de voltooiing Groene Schakel zijn opgenomen. Er volgen nog diverse werkateliers waarin eerst nog een voorlopig ontwerp aanbod gaat komen en er uiteindelijk een definitief ontwerp op tafel komt te liggen. Wij proberen deze ontwikkelingen zoveel mogelijk op onze website te zetten. Het was verrassend te zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om naar deze avond te komen (meer dan 60).

doel

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.

Bosploeg heeft hoffotograaf

Sinds september dit jaar heeft de Bosploeg haar eigen hoffotograaf, of beter gezegd bosfotograaf. Rob Pluntke maakt tussen de werkzaamheden door práchtige foto’s van de ploeg, het werk en natuurlijk van het mooie Anna’s Hoeve. Deze deelt hij iedere week al in de appgroep en vanaf volgend jaar, kunt u ze ook op deze website bewonderen. Hieronder de ‘oogst’ van de afgelopen drie weken. Meer zien? Ga naar de pagina van de Bosploeg. Of volg hem op Twitter: https://twitter.com/roppi0

Excursie faunatunnel Monnikenberg

Iedere eerste zondag van de maand (eerstvolgende is zondag 2 februari 2020) organiseert het Goois Natuurreservaat samen met het IVN een excursie naar de grootste faunatunnel van Nederland. Deze excursiedagen zijn voorlopig ingepland tot en met zondag 2 augustus 2020.

Het gebied is normaal gesloten voor publiek maar tijdens deze excursie nemen natuurgidsen u mee en vertellen ze u alles over de achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatunnel. Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën, dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als ‘hangplek’ door deze dieren.

De ‘Faunatunnel Monnikenberg’ onder de A27 vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden in ’t Gooi en de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Het wordt wel ‘De Groene Schakel’ genoemd waarmee ook de toekomstige ‘Natuurbrug Anna’s Hoeve’ over het spoor Hilversum-Baarn wordt bedoeld.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur.

Deelname is gratis.

Interesse? Aanmelden is, vanwege beperkte capaciteit, noodzakelijk via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of telefonisch: 035-621 4598.

Bijna zestig mensen bezochten afgelopen dinsdag 29 oktober onze informatiebijeenkomst over de Geschiedenis en Toekomst van Anna’s Hoeve. Een mooie mix van oude en nieuwe “buren” van Anna’s Hoeve.

Kees van Aggelen had een boeiende presentatie over de geschiedenis van het gebied met mooie verhalen en bijzondere kaarten en foto’s. Het complete verhaal dat Kees heeft geschreven is te lezen in zijn boek “Anna’s Hoeve, klein gebied, groot verhaal” dat nog bij diverse online boekwinkeltjes te koop is. Maar u kunt hier het verhaal in de digitale brochure lezen die in 2014 gemaakt is ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging, in samenwerking met Museum Hilversum ten behoeve van de gelijknamige expositie.

Danny van Kooi praatte de aanwezigen bij over de ontwikkelingen rondom de Voltooiing Groene Schakel die enorme grote veranderingen voor het gebied de komende jaren zal ondergaan. Onder het hoofdstuk “Natuurverbindingen” zijn veel documenten te vinden die u informeren hoe deze veranderingen er uit komen te zien. Klik hier om zijn presentatie nog eens op uw gemak door te lezen.

Petitie op Facebook

tegen bomenkap Anna's Hoeve

Hilversum, 30 september 2019

 

In Anna’s Hoeve en Monnikenberg worden, voor de aanleg van de HOV en de verlegde weg over Anna’s Hoeve veel bomen gekapt. Als vereniging hadden wij daarom een voorlopige voorziening aangevraagd. Op 10 september was de rechtszaak tegen de bomenkap op Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De rechter heeft de vereniging echter in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat de provincie op 7 oktober 2019 mag beginnen met het kappen van de bomen. Nu loopt er op Facebook een petitie. Al meer dan 3700 mensen hebben deze petitie ondertekend. Het zou fijn zijn als u, als lid van onze vereniging, deze petitie ook zou willen ondertekenen.

Dit is de link naar de pagina die Jeroen Pater op Facebook gestart geeft:
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Gemeente_Hilversum_Stop_de_bomenkap_op_Annas_Hoeve/?fVYhnib&fbogname=Jeroen+P.&fbclid=IwAR263H1MKPVBiO-D-
g22CSZzKZP1cbwqt2ESwRPkBRZensW-ozHL6SWTxv8

Gaat u deze petitie ook ondertekenen dan bedanken wij u alvast voor de genomen moeite.

Fotocollectie Anna's Hoeve

Landschap in verandering

Met het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” hebben Sander Koopman en Maarten Koole in beeld gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden hoe de mate en snelheid van landschappelijke verandering verschillen van plek tot plek. Locaties zoals de voormalige accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s Hoeve en het Geitenweitje zijn de afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals het Heitje, de vijvers en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. Het historisch overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het project “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” heeft uit deze stroom van veranderingen een “snapshot” van vijf jaar geknipt waarin de veranderingen systematisch in beeld zijn gebracht.

Klik hier voor het volledige project: de korte historie van het landgebruik, recente en toekomstige veranderingen in Anna’s Hoeve, en alle bijbehorende documenten, te weten een locatiekaart, een locatielijst, een fotolijst, literatuurlijst en geraadpleegde bronnen.

Hieronder ziet u hoe vijf jaar “snapshots” van locatie 14 eruit zien. 

Locatie 14 - Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna's Hoeve, midden

kijkrichting west-noordwest / x-coördinaat 142,55 / y-coördinaat 470,51