17 april 1984 - 17 april 2019

35 jaar

Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

Aan onze site wordt gewerkt. Veel relevante informatie is imiddels aanwezig. Wij hopen op deze plek over een paar maanden álle beschikbare informatie op een prettige manier aan u te kunnen tonen.  

Zaterdag 14 september

Zwerfvuilactie - Komt allen

ons nieuws- en mededelingenblad

doel

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.

Opengraven en aangetroffen amfibieën

Poelfoto's

17-04-1984 • 17-04-2019

oproep 35 jaar

Onze vereniging heeft al een aantal prachtige jubileumjaren gevierd. Tijdens dit jubileumjaar wordt onder andere deze website officieel gelanceerd en een ledenwervingsactie gestart die vooral gericht zal zijn op de bewoners van de nieuwe, aangrenzende wijk.

Ideeën voor verdere invulling van het jubileumjaar én de ledenwervingsactie zijn van harte welkom! Voor het jubileumjaar en de website zoeken we tevens naar oude, niet eerder gepubliceerde, foto’s, krantenknipsels en verhalen.

Mail / bel Danny van Kooi:
voorzitter@annashoeve.nl / 06 5109 6050