17 augustus 2019 Nieuwsbrief

Ontwikkelingen rond de Nieuwe Poel

Op 12 april 2019 hebben Jelle Harder en Danny van Kooi, in gezelschap van een bevriende advocaat/bioloog van Jelle, samen  met vertegenwoordigers van de provincie, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, het HOV-project, en de aannemer, een bezoek gebracht aan de gedempte Poel bij het talud van de A27. Hier hebben wij (nogmaals) ons bezwaar tegen het dempen van deze poel in oktober 2018 besproken.

Wij waren en zijn nog steeds van mening dat de provincie niet juist gehandeld heeft met betrekking tot het veiligstellen van de kamsalamanders. Hoewel de RUD  (later Omgevingsdienst NhN) in eerste instantie afwijzend reageerde, wilde zij uiteindelijk wel met ons het gesprek aangaan. Tijdens dit gesprek en na overleg besloot de provincie om de poel weer open te graven. Wij van onze kant zouden dagelijks, met hulp van de vrijwilligers van de Bosploeg, de emmers controleren en de gevangen kamsalamanders overzetten naar de vervangende poel.

Op 18 april werd de poel opengegraven en vanaf 19 april zijn de vrijwilligers, voor een periode van twee  maanden, dagelijks de emmers gaan controleren. Het resultaat van deze actie was:

  • 5 kamsalamanders
  • 2 gewone padden
  • 4 bruine kikkers
  • 1 kleine watersalamander
  • 4 muisjes, waarvan één spitsmuisje

Wij hebben stevige druk uitgeoefend om de poel open te graven. Uiteindelijk is dat dus ook gedaan, maar op een veel te laat moment. Wij hadden aan de provincie voorgesteld om al in november 2018 de poel open te graven! De ‘oogst’ van het opvangen was mede daarom niet zo groot:  18 april was het in feite al bijna te laat. De nog aanwezige amfibieën waren al vertrokken en verblijven mogelijk nog steeds op het toekomstige bouwterrein.

 

Juridische stappen

Voorts hebben wij als vereniging nog twee bezwaren ingediend mb.t. de HOV-busbaan en de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Het eerste bezwaar gaat over de ringslangen en eekhoorns. De behandeling hiervan vond plaats in een hoorzitting op donderdag 13 juni 2019. Jelle Harder had een pleitnota opgesteld die daar behandeld werd. Ondanks een goede onderbouwing werd ons bezwaar ongegrond verklaard. De Hoor- en Adviescommissie heeft de RUD en de provincie wel op het hart gedrukt dat wij als belanghebbenden, wettelijk gezien, alle stukken moeten ontvangen die betrekking hebben op alles wat met de HOV en de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve te maken heeft.

Het tweede bezwaar betreft de afgegeven vergunning van 24 april 2019. Met deze vergunning (ontheffing) verkrijgt de provincie toestemming om te starten met de kap van duizenden bomen voor de aanleg van de HOV en de nieuwe weg. Ons bezwaar richt zich op de onvoldoende aandacht hierbij voor vleermuizen, boommarters, dassen, hermelijn, wezel en ringslangen.

Dit bezwaar is op 5 juni 2019 naar de Hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland gestuurd. Donderdag 5 september 2019, om 11:00 uur wordt ons bezwaar behandeld. Het bestuur zal daarbij aanwezig zijn.

Om te voorkomen dat men ondanks ons bezwaar toch aan het zagen of graven gaat, hebben wij ook nog een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Haarlem. Het is ons namelijk al een keer overkomen dat wij niets meer konden ondernemen en dat er tegen ons gezegd werd: “dan hadden jullie maar een voorlopige voorziening aan moeten vragen”. Dat advies hebben wij in onze oren geknoopt. Op dinsdag 10 september 2019, om 10:30 uur, vindt er een rechtszitting plaats in Alkmaar.

Zodra wij van beide zittingen de uitkomsten ontvangen krijgt u dit middels een nieuwsbrief gemeld.

 

Zwerfvuilactie

Op zaterdag 14 september is weer de zwerfvuilactie gepland. Verzamelen om 10:00 uur op de parkeerplaats aan de weg over Anna’s Hoeve, bij de infozuil vlakbij de vissteiger. Gewerkt wordt er tot uiterlijk 12:00 uur. Er wordt gezorgd voor vuilniszakken en grijpers. De gemeente Hilversum haalt aan het eind van de actie al het verzamelde vuil weer op. Na afloop ben je welkom voor een kopje koffie/thee in wijkcentrum St. Joseph.

 

Anna’s Hoeve: ook voor de bewoners van de nieuwe wijk

Het is de bedoeling dat er, ergens in de maand oktober, een avond gehouden gaat worden waar de geschiedenis en de ontwikkeling van de natuur en de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve, alsmede de voortgang van de voltooiing Groene Schakel gepresenteerd gaan worden. Voor de juiste datum, tijd en inhoud van deze avond, raad ik u aan de komende Koerier goed in de gaten te houden.

Doel van deze avond is onder meer om  ook de nieuwe bewoners van Anna’s Hoeve te laten zien hoe uniek en belangrijk dit stukje natuur voor hen is – en  om nieuwe leden te werven onder deze groep.

 

Nieuwsbrief 20190817

Geschreven door

Laatste nieuws

Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door
Geelbuikschildpad legt eieren in Anna’s Hoeve
2 september 2020door
Karper Gate (2)
12 augustus 2020door