Terug naar diversen

EEN BIJZONDER "VERKEERSBORD" IN ANNA'S HOEVE

Veel bezoekers van Anna's Hoeve, en zeker de gebruikers van de "vissteiger" in de Bergvijver, hebben het al zien staan: een origineel "verkeersbord" dat er voor waarschuwt dat de vissteiger slecht  bereikbaar is bij hoog water.

zondag  11 december 2016


 

 

Dank zij Eldertje van Loenen, in haar scootmobiel een bekende bezoekster van Anna's Hoeve, en een bereidwillige medewerker van de gemeente Hilversum, kunnen we u het bijzondere verhaal achter dit bord vertellen.

Het bord is voor het eerst geplaatst  op 17 of 18 augustus 2016, bijna aan het eind van het betonpad naar de steiger. Wie daar aankomt per (bijvoorbeeld) scootmobiel en dan wegens hoge waterstand moet keren, heeft een flink probleem omdat het pad daarvoor te smal is. Na ongeveer twee weken werd het bord dan ook verplaatst,zodat het al te zien is vanaf het fietspad langs de weg, waar het betonpad begint.

Ongeveer twee maanden na plaatsing is het bord gestolen.  Halverwege de eerste helft van november is er een nieuw bord geplaatst. Nu maar hopen dat dit zal blijven zitten. En dan nu het verhaal!

Van gemeentezijde is dit als volgt geformuleerd.

"Er woont in Hilversum een mevrouw die voor haar vervoer is aangewezen op een scootmobiel. Hiermee rijdt ze heel Hilversum rond en met grote regelmaat schrijft ze ons over zaken in de Openbare Ruimte die niet kloppen of verbetering behoeven. Uit deze brieven blijkt vaak een historisch besef en kennis van deze gemeente. Wat opvalt is ook steeds de redelijkheid van de vraagstellingen.  Zo stelde zij ook de vraag over deze problematiek en gaf meteen het idee om een bord te plaatsen en een schets hoe dat bord er ongeveer uit kon zien.

Vervolgens hebben we nagedacht of er daadwerkelijk een bord geplaatst kan worden om dit toch wat aparte probleem aan te geven. Ik heb naar aanleiding van de eerste schets een suggestie gedaan over de vormgeving aan een collega van de afd. Beheer en Onderhoud die vervolgens het idee heeft uitgewerkt en het bord heeft laten maken. Het is dus een uniek bord, wat niet bij een bordenfabrikant te bestellen is."

Uiteraard kon de naam van de initiatiefneemster niet genoemd worden, maar die was voor een kenner van Anna's Hoeve wel te raden.  Eldertje bevestigde het verhaal, zij was het ook die er voor had gepleit om het bord naar voren te verplaatsen. 

Resteert de vraag hoe vaak en hoe lang de vissteiger na grote regenval  "blank" staat. Doordat schrijver dezes al heel lang het verloop van het vijverpeil in Anna's Hoeve volgt, kan dat goed worden aangegeven. 

De huidige betonnen vissteiger, ter vervanging van de oude houten vissteiger die moest verdwijnen voor de waterbodemsaneringen, is in oktober 2010 aangelegd op grondgebied van Hilversum, in opdracht van GNR. Er was eerder gedacht aan een "drijvende" steiger die op een neer zou gaan met het vijverpeil maar dat bleek zó duur te worden dat er is gekozen voor een steiger met een vaste hoogte van ca. 180 cm boven NAP.  

Voor de gemiddelde grondwaterstand rondom de vijvers van Anna's Hoeve werd uitgegaan van ca.  120 cm boven NAP.   GEMIDDELD staan de vijvers ca. 30 cm boven het grondwaterpeil van dat moment. Een steigerhoogte van 180 cm leek dus wel  een geschikte keus. 

Maar het grondwaterpeil kan in natte jaren veel hoger worden dan 120 cm NAP (tot wel boven 180!),  en na grote regenval kan het vijverpeil ook wel tot 1 meter boven het grondwaterpeil van dat moment komen. In november 2013 werd een vijverpeil van 263 cm NAP gemeten! 

Het huidige watersysteem, waarbij ook water vanuit de Lorentzvijver naar Anna's Hoeve gaat, fungeert sinds 16 februari 2011. Vanaf dat moment  is tot 3 juli 2013 meermalen langdurig extra (grond)water overgepompt naar de vijvers van Anna's Hoeve, om een bouwput voor aanleg van de nieuwe waterzuivering droog te houden. Daardoor stond de steiger in die periode nogal vaak blank: 44% van de tijd, waaronder een keer ruim 4 maanden achtereen van nov. 2011 t/m half maart 2012, en een keer 6˝ maand achtereen vanaf half december 2012. Deze periode blijft verder buiten beschouwing. Ging het daarna beter? Een beetje wel! 

Van 4 juli 2013 t/m 30 nov. 2016 stond de steiger 38% van de tijd blank, waaronder twee keer 5 maanden achtereen (29 okt. 2013 - 29 maart 2014, en 6 jan. - 3 juni 2016).

Tijdens de 7 maanden met zomertijd was het wat beter gesteld: 80% van de tijd droog, 20% van de tijd blank. Tijdens de 5 maanden met wintertijd was dat 34% van de tijd droog, 66% van de tijd blank. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! 

Achteraf gezien was het beter geweest om de steiger wat hoger te maken. Maar gedane zaken nemen geen keer. 

Gerard Peet

 

Terug naar diversen
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer