Terug naar diversen

Antwoord van GS van Noord-Holland aan de Vereniging

dinsdag 09 juni 2009

Even iets over de ontwikkelingen rondom de voorgenomen busbaan. Uit de pers blijkt dat de colleges van de gemeente Hilversum en Huizen zich positief hebben uitgesproken voor de variant langs het spoor. Gezien de impact van een busbaan door het gebied van Anna’s Hoeve proberen wij de besluitvorming door provincie en gemeente waar mogelijk te beïnvloeden. Per slot van rekening is het ons statutair belang om de optimalisatie van het groene karakter van het gebied te waarborgen. Bijgaande correspondentie tussen onze vereniging en Gedeputeerde geeft u een indruk van wat over en weer tussen ons is uitgewisseld.

Gedeputeerde Staten heeft getracht onze vragen te beantwoorden, hier en daar met cijfermatige onderbouwing. Ten dele heeft dat verhelderend gewerkt, maar belangrijke vragen zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Dat maakt het moeilijk om zelf een duidelijk standpunt in te nemen.

De brief van GS aan de vereniging vindt u hier.

Terug naar diversen
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer