3 juli 2014  
 

De oproep van een betokken lid heeft gehoor gevonden. De gemeente verzorgt plaatsing broedeilandjes voor watervogels als compensatie voor het verdwijnen van hun veilige leefruimte bij de voormalige accumulatievijver vanwege bouw nieuwe woonwijk.

 

 

Aan de Edelachtbare Vrouwe

L.E.C. Jooren-van der Boor

o.a. Wethouder van Natuur, Milieu en Leefbaarheid

te Hilversum

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hilversum, 30 januari 2014

 

Geachte mevrouw Jooren,

 

Betreft: broedeilandjes voor vijvers van Anna’s Hoeve

--------------------------------------------------------------------

 

Nu een aanvang is gemaakt met het afsluiten van de zuiveringsvijver langs de Minckelerstraat om deze klaar te maken voor bebouwing, wil ik u mededelen, dat het mij leed doet als vogel- en dierenliefhebster, dat er een rust- en broedgebied verloren gaat in Hilversum-Oost.

 

Vooral de laatste twee jaar waren er naast de gewone eenden, zwanen en meerkoeten, ook vele diverse soorten eenden van soms kleurrijke pluimage te zien, omdat ze zich ter plekke heel veilig voelden door de hekken, het vele riet en het ontbreken van mensen aan de oevers ervan.

 

Vorige jaren zag ik heel weinig eenden op de vijvers in Anna’s Hoeve, ook niet in het broedseizoen, vanwege het aanwezige gevaar van vossen en marters. Maar momenteel zijn de gewone eenden in groepen uitgeweken van de zuiveringsvijver, die nu nagenoeg drooggepompt is, naar de vijvers in Anna’s Hoeve!

 

Wat ik enorm gewaardeerd heb de afgelopen lente is dat er vanuit de gemeente, wellicht van uw hand opdracht is gegeven om

broedplateautjes aan te brengen in de Lorentzvijver, waar tal van jaren een meerkoet tegen haar gezonde verstand in onder de fontijn ging broeden daar en er geen nakomeling ter wereld werd gebracht!

 

Hulde dat de gemeente daar twee, meen ik, broedeilandjes heeft aangelegd, waar erg dankbaar gebruik van werd gemaakt door een meerkoet afgelopen late lente!

 

Mijn vraag en verzoek is of dit ook geschieden kan voor de vijvers van Anna’s Hoeve?

 

Het is te gevaarlijk op of tegen de diverse oevers te broeden, omdat mensen (ook vele vissers), honden, vossen en marters het gebied voor watervogels onveilig maken.

 

Vooral de vijver bij het voormalige “witte strandje” (vijver 2) kan 1 of 2 plateau’s gebruiken. Daar zag ik de meeste broedpogingen door de jaren heen! Zodat vooral de meerkoeten zonder zorgen kunnen broeden, die zoveel dappere pogingen hebben gedaan om hun kroost groot te brengen. Ik heb in juni 2010 gezien dat een zoekende moeder of vader meerkoet tenslotte alleen overbleef, nadat haar/zijn partner en al de kleintjes stuk voor stuk buikvulling werden van waarschijnlijk de roofdieren eromheen. Omdat zij te vlakbij de oever moesten overnachten! (Eerder zag ik op een namiddag een marter op een gegeven moment vlakbij meekijken naar die jonge diertjes in het water).

 

2013 was een veel succesvoller seizoen voor een meerkoetenpaar! Zij brachten ongeveer vijf jongen groot.

Ook voor de speelweidevijver en de bergvijver zou het geweldig zijn als daar wat eenden konden nestelen op nestplateau’s,

die wel wat groter kunnen zijn, dat de kleintjes, die vastliggen in de Lorentzvijver.

 

De mens heeft ingegrepen in het veilige natuurgebiedje, de besloten waterzuiveringsvijver van de watervogels, en de ondiepe regenplassen in het Grote Wasmeergebied aan de overzijde van de Weg over Anna’s Hoeve zijn geen optie voor hen om te broeden vanwege het onbeschutte en vlakke terrein ter plekke.

 

Mijn verzoek is of de gemeente de hand over haar hart wil halen en een relatief kleine investering wil doen als compensatie voor natuur die onttrokken is aan de watervogelwereld door de bouw van de komende nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve.

 

Wellicht een idee om arbeidsgehandicapten aan dit project te laten meewerken en zo een constructieve bijdrage te leveren

aan dier en milieu?

 

Graag verneem ik van u.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Mevr.............

 

 

CC: Vereniging Anna’s Hoeve

--------------------------------------

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter