Terug naar natuur
 

Ernstige oeverschade in Anna's Hoeve door hoosbui

 Dinsdag 7 augustus


De hevige regen- , hagel- en onweersbui die zondagmiddag 5 augustus omstreeks zes uur over Hilversum trok, heeft bij de Nieuwe Brug in Anna's Hoeve ernstige oeverschade veroorzaakt.

 

Toen een kleine drie jaar geleden "het Dammetje" werd vervangen door een nieuwe brug, is onvoldoende rekening gehouden met de afwatering na hevige regenbuien. Tussen de Nieuwe Brug en het heuveltje (de "Bult van Dudok") ligt een min of meer komvormige vlakte, waarin zich veel regenwater verzamelt. Het water zakt vrij snel weg in de grond. Daardoor is er niets aan de hand als het zachtjes regent, ook al regent het de hele dag! Maar als de hemelsluizen opengaan en er in korte tijd heel veel water valt, gaat de tijdelijke vijver leegstromen op de laagste punten: de oevers ter weerszijden van de  brug. Het wegstromende water schuurt diepe geulen uit, en massa's zand belanden in "de Slurf" (de verbindingssloot tussen de Speelweidevijver en de Vijver bij het voormalige Witte Strandje).

 

Sinds de aanleg van de brug heeft het bovenstaande zich al meermalen afgespeeld. Daarna kwamen er telkens kaboutertjes die de ernstigste schade repareerden. Voor het laatst in de zomer van 2011.

 

Op 5 augustus viel er binnen 20 minuten ongeveer 20 millimeter regen (dat is de gemiddelde hoeveelheid neerslag voor 8 dagen). Wellicht de heftigste regenbui sinds jaren. De schade is nu zo ernstig dat de kaboutertjes het niet meer zien zitten. Er lijken nu "echte" maatregelen te moeten worden getroffen om de schade te herstellen en herhaling te voorkomen.

 

Een stukje verder langs de Slurf, richting spoorbaan, bevindt zich ook zo'n komvormige lage plek. Als die na hevige regenval gaat leeglopen, gebeurt precies hetzelfde, zoals de derde foto laat zien. 

 

Overigens zijn er langs de oevers van de vijvers van Anna’s Hoeve sinds jaar en dag veel van zulke afkalvingsplekken. Een paar daarvan zijn door het Goois Natuurreservaat “gerepareerd” met zand dat in 2009 vrijkwam door het verwijderen van het Dammetje. Op de meeste andere plekken heeft de afstroming mooie hengelplekjes langs de oever opgeleverd, en is de ontstane situatie zodanig stabiel dat er geen gevaar voor verdere afkalving dreigt. 

Terug naar natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer