Terug naar Natuur
 

Grondwatermeter op recordhoogte

dinsdag 3 januari 2012


Als gevolg van de grote regenval, vooral op Nieuwjaarsdag (26 mm), is het vijverpeil van Anna’s Hoeve in een week tijd met 24 cm gestegen, tot 221 cm boven NAP. Een recordstand (sinds de vijversaneringen) is dat niet: op 25 juli 2011 werd 247 cm gemeten. Maar toen was er al wekenlang veel extra wateraanvoer geweest door bronbemaling.   Het effect van de jongste bronbemaling is al lang uitgewerkt, dus nu komt het echt alleen door de normale wateraanvoer, voornamelijk uit het regenwaterriool.

 

Wat wel op recordhoogte staat, is het grondwaterpeil zoals dat wordt aangegeven door de Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide. Sinds 3 maart 2008, de eerste dag waarop de grondwaterstand hier kon worden afgelezen, heeft het peil gevarieerd tussen 66 cm (1 november 2009) en 182 (3 januari 2012).

Het gemiddelde van die twee uitersten is 124 cm. De nieuwe voorzieningen in Anna’s Hoeve (de vlonder, de Nieuwe Brug en de nieuwe Vissteiger) zijn ontworpen voor een gemiddelde grondwaterstand van 120 cm. Dat klopt dus heel aardig, maar we zitten daar nu wel erg ruim boven.

 

Op de foto de na de saneringen gegraven Slenk in de Speelweide, die nu weer goed van water is voorzien. De foto is genomen op 2 januari. Ook de Vissteiger staat nu weer  heel royaal onder water. Maar daar beginnen we al aan gewend te raken.

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter