Terug naar Natuur

Bronbemaling, regen en zeer hoog water!

donderdag 28 juli 2011

De bronbemaling, waarover op 7 en 30 juni berichtjes op deze site verschenen, kon volgens plan op 8 juli van start gaan. Daartoe waren onder het dijkje tussen de Oude Poel en de Vijver bij het (voormalige) Witte Strandje de drie toevoerpijpen ingegraven zodat op de grote vijver geloosd kon worden. Eerst werden twee pijpen in gebruik genomen, later kwam er ook uit de derde pijp wat water, maar veel minder.

Al op 10 juli was het peil van de vijvers merkbaar gestegen. Op 12 juli begon het na 18 uur te regenen, het begin van een kletsnatte week: er viel zo'n 110 mm in 7 dagen, dat is 6 x zoveel als in een gemiddelde week. Geen wonder dat het waterpeil na 12 juli pijlsnel steeg, door het gecombineerde effect van bronbemaling (220 m3 per uur, dat is voor de vijvers zo'n 11 centimeter extra water per dag), invallende regen en water uit het hemelwaterriool.

Op donderdag 14 juli liep de vissteiger onder water en kwam er voor het eerst water vanuit de Speelweidevijver in de slenk (die na de saneringen is gegraven voor waterberging in extreme situaties). Zie onderstaande foto's, gemaakt omstreeks 20 uur. Tegen middernacht was het water de vlonder al gepasseerd.

Op vrijdag 15 juli stond de slenk vrijwel tot aan het einde vol water. Zie de foto's, gemaakt onder een heldere blauwe hemel.

Ook de vissteiger was weer onder water gelopen, zoals we dat vroeger met de oude (hoger gelegen) vissteiger ook meermalen hebben meegemaakt. Onze foto met de mevrouw in scootmobiel haalde in groot formaat de krant.

Op zondagmorgen 17 juli waren de zittingen van de banken bij de vissteiger geheel onder water verdwenen.

Er was nog meer regen voorspeld, en die kwam, vooral op zaterdag 23 en zondag 24 juli (bijna 30 mm). Op maandagochtend 25 juli werd de hoogste waterstand bereikt: 247 cm. Daarmee was het peil in 19 dagen 109 centimeter gestegen! Van de balustrade langs de rand van de Vissteiger staken toen alleen nog de bovenste buizen boven het water uit. Op de foto het einde van de Slenk in de Speelweide op 25 juli.

Sindsdien is het peil weer enkele centimeters gezakt.

Tijd om te gaan kijken waar al het bronbemalingswater vandaan komt!

Ten noorden van de bestaande waterzuivering wordt hard gewerkt aan de aanleg van het stamriool. De linkerfoto toont het stamriool met een wirwar van waterbuizen. Op diverse plekken (op de foto zijn er twee te zien) wordt grondwater opgepompt. Via een aantal koppelingen (een soort verdeelstekkers, maar dan voor water) wordt al het water uiteindelijk in de drie afvoerbuizen gebracht. Op de rechter foto ligt het stamriool al ingegraven in de grond en is men aan de afwerking bezig. Maar in een gat staat nog steeds een werkende brompomp water omhoog te halen.

Zodra bekend is wanneer naar verwachting het stamriool klaar is, zullen we dat melden. Zodra de bronbemaling is gestopt zullen de vijvers binnen enkele weken weer tot een normaal peil zijn teruggezakt.

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer