Terug naar Natuur

Bronbemaling gestopt: vijverpeil zakt snel

dinsdag 09 augustus 2011

Op donderdag 4 augustus, keurig vóór het begin van de bouwvakvakantie, lag het nieuwe Stamriool op zijn plek en werd de bronbemaling (het wegpompen van grondwater) stopgezet. Vanaf dat moment kwam er geen extra water meer in de vijvers van Anna’s Hoeve. Zolang er geen water in de vijvers komt vanuit het hemelwaterriool, zakt het vijverpeil daardoor snel. De hoogste stand was (na hevige regenval) bereikt op 25 juli: 247 cm boven NAP. Op vrijdag 5 augustus en de nacht daarna viel er geen regen. Het vijverpeil zakte daardoor in één etmaal maar liefst 10 centimeter: van 220 naar 210 cm.

De dagen daarna ging het weer regenen, waardoor de peildaling werd afgeremd. Op dinsdag 9 augustus werd een peil van 206 gemeten. Onder de vlonder op de Speelweide stond nog slechts een dun laagje water: zie foto.

Naar verwachting zullen de vijvers nu vrij snel gaan terugzakken tot peil van 140 tot 150 cm.

Maar Anna’s Hoeve heeft nog wat meer extra water tegoed! Het deel van het Stamriool dat nu is aangelegd, bevindt zich onder het toekomstige Vuilbergterrein. Zodra de nieuwe waterzuivering klaar en in bedrijf zal zijn, wordt immers de oude afgebroken, en daarna wordt dat terrein gesaneerd (schoongemaakt) en bouwrijp gemaakt voor een nieuwe woonwijk. De daarbij vrijkomende vervuilde grond zal worden “opgeborgen” (en daarna afgedekt) in een berg, tussen de nieuwe waterzuivering en de nieuwe woonwijk.

Komend najaar, misschien al vanaf eind augustus, wordt de volgende 90 meter van het stamriool richting Hilversum aangelegd. Dan gaat ook de bronbemaling weer een poosje van start.

Het laatste stuk (gezien vanaf Hilversum het eerste stuk) wordt nog verder in de toekomst aangelegd. Niet meer dit jaar. Dat geldt ook voor de aanleg van drie bufferbassins bij de nieuwe waterzuivering. Het staat nog niet vast wanneer en op welke manier die zullen worden aangelegd, maar het is mogelijk dat bij het aanleggen één of twee van die bassins opnieuw bronbemaling zal plaatsvinden.

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer