Terug naar Natuur

IVN-wandeling door Anna's Hoeve: niet druk, wel geslaagd

dinsdag 29 november 2011

Na ruim 2 jaar organiseerde natuureducatievereniging IVN 't Gooi weer een wandeling door Anna's Hoeve. Op 26 april 2009 (kort na uitdunning van diverse bospercelen door het GNR) liepen er 57 mensen mee. Op zondag 27 november 2011 niet meer dan ongeveer 25. Waarschijnlijk had de weersverwachting ('s middags regen) nogal wat mensen thuisgehouden. Ten onrechte, want na een paar spatjes tijdens het begin van de wandeling werd het droog en steeds zonniger: prima wandelweer! De foto "Herfstsfeer" geeft daarvan een impressie. Op een andere foto de wandelgroep die rondgeleid werd door IVN-gids Robert Bekenkamp.

Bij de gekapte bospercelen werd gekeken naar de nieuwe natuur die hier is opgeschoten. Waar nieuwe boompjes waren aangeplant werd geconstateerd dat veel boompjes die alle droogteperiodes hadden overleefd al aardig gegroeid waren. Waar de natuur helemaal zijn gang mocht gaan werden, behalve paddenstoelen, mossen, korstmossen, varens en ander laagblijvend spul, jonge boompjes aangetroffen die daar uit zichzelf terecht zijn gekomen.

Het Heitje lag er, hoewel al lang uitgebloeid, prachtig bij. Op de foto Robert Bekenkamp op de hei. Op de vraag of er wel eens hagedissen worden gezien moest helaas ontkennend worden geantwoord. Kikkers, watersalamanders en zelfs een ringslang zijn wel op Het Heitje waargenomen. Niet tijdens deze wandeling overigens.

Tijdens de wandeling werden wel op diverse plekken vossenkeutels gevonden. Niet iedereen weet het, maar er lopen echt vossen in Anna's Hoeve rond. Nog niet zo lang geleden werd er een gezien op krap 150 meter afstand van de Anthony Fokkerweg. (Kippenhouders, pas op uw kippen!!)

Door het oppompen van grondwater voor de aanleg van een nieuw Stamriool stond er in de vijvers van Anna's Hoeve relatief veel water. Binnen een paar dagen stopt waarschijnlijk die bronbemaling en gaat het vijverpeil weer zakken.

Het gesaneerde Laarder Wasmeer gaf een heel ander beeld. Door de grote droogte in de afgelopen weken stond er maar heel weinig water in het voormalige Grote Wasmeer. Veel mensen missen de weidse watervlakte van vroeger. Maar die was heel onnatuurlijk. Het Wasmerengebied gaat er langzamerhand weer uitzien zoals honderd jaar geleden, voordat het misbruikt ging worden voor de lozing van rioolwater! Mocht het echter een tijdje flink gaan regenen, dan komt een veel groter deel van het gebied onder water te staan dan op dit moment.

Bij het nieuwe fietspad (dat vanaf de Weg over Anna's Hoeve langs het Laarder Wasmerengebied gaat lopen naar het fietspad naar Het Bluk, en ook naar de Anton Philipsweg / begin Anthony Fokkerweg) was nog geen activiteit te zien. Daags daarna, op maandag, werd er echter ineens volop aan het fietspad gewerkt op het voormalige Restaurantterrein.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer