Terug naar Natuur

Nieuwe vissteiger in Anna’s Hoeve komt er aan

donderdag 27 mei 2010

Nog tot 19 juni ligt de “Aanvraag aanlegvergunning” voor een nieuwe vissteiger in de Bergvijver ter inzage in het stadskantoor van Hilversum. Die vissteiger komt in de plaats van de oude steiger die moest verdwijnen voor de waterbodemsanering. Waarschijnlijk wordt de steiger komend najaar aangelegd.

De nieuwe steiger, die met 20 bij 3 meter iets langer en breder wordt dan de oude, komt dichter bij de Weg over Anna’s Hoeve te liggen dan de vorige. Zie plattegrond, waarop de nieuwe plek en het voorlopige tracé van een toegangspad voor de duidelijkheid spierwit zijn gemaakt. Een vijfhoek geeft het gebied aan van de voormalige aanlegsteiger voor roeibootjes: nog steeds gemeentelijk eigendom. Waar de nieuwe steiger komt, ligt nu een soort strandje, dat al veel door hengelaars wordt gebruikt. Vóór de nieuwe steiger zal de vijver worden uitgediept. Het vrijkomende zand kan gebruikt worden om het strandje op te hogen voordat de steiger gebouwd wordt.

De steiger wordt aan drie zijden omsloten door een sierlijk hekwerkje met openingen: zie vooraanzicht en bovenaanzicht.

Op de tekening staat een lijn met “waterpeil” maar er staat niet bij welke NAP-hoogte daarmee wordt bedoeld.  Op de tekening voor de Nieuwe Brug (aangelegd oktober 2009) was dat 120 cm boven NAP. Sinds alle grote vijvers weer één geheel vormen, is dat inderdaad wel ongeveer het gemiddelde vijverpeil. Aan het eind van een droge zomer kan het water makkelijk een halve meter lager staan, maar aan het eind van een natte winter ook wel een halve meter hoger.  Vroeger liep de vissteiger onder water als het peil boven 260 cm NAP  kwam. Dat gebeurde na zeer grote regenval. De nieuwe steiger gaat waarschijnlijk bij waterpeil boven 200 cm NAP onderlopen. Omdat de waterstand nu veel lager is dan vóór de waterbodemsaneringen zal dat ook nu waarschijnlijk slechts zelden gaan gebeuren.

GNR was eerst van plan om de nieuwe vissteiger aan te leggen in de Vijver bij het voormalige Witte Strandje, omdat men de recreatie in Anna’s Hoeve graag zoveel mogelijk in het westelijke deel van Anna’s Hoeve geconcentreerd ziet. Het oostelijke deel is belangrijk als ecologische verbinding tussen het Gooise en Utrechtse deel van de Heuvelrug. Daarom ziet men daar graag zoveel mogelijk rust in het gebied. De Hengelsportvereniging Hilversum heeft die andere plek echter afgeraden omdat die moeilijk toegankelijk en nogal afgelegen is.  Tijdig hulp vinden in noodgevallen zou daar een probleem kunnen opleveren.

Plek nieuwe vissteigerTerug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer