Terug naar natuur
 

Oproep!

maandag 20 mei 2013


Oproep

Dit jaar ben ik een onderzoek begonnen naar de broedvogels in Anna’s Hoeve.

De gegevens die daar uiteindelijk uit komen kunnen van belang zijn voor het toekomstige beheer en inrichting van het natuur- en recreatiegebied.

Met alle veranderingen die ons in het gebied en daarom heen te wachten staan zijn gegevens over flora en fauna noodzakelijk.

Nu vraag ik aan een ieder die in Anna’s Hoeve komt het volgende aan mij door te geven:

-          *nesten van meerkoeten of waterhoentjes

-          *eenden met jongen (bijvoorbeeld wilde eend, kuifeend, bergeend)

-          *andere bijzondere vogels, zoals roofvogels en uilen

Noteer uw waarnemingen bij voorkeur op een plattegrond.

Zet hiervoor een nummer op de kaart en noteer de waarnemingen naast de kaart of op de achterkant.

Click op het plaatje voor een grotere afbeelding

Noteer datum, vogelsoort en aantal, eventueel nadere informatie.

De gegevens zo mogelijk per mail naar mij sturen maar mag ook in de brievenbus.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Jelle Harder, Oude Amersfoortseweg 56,

1213 AE Hilversum, 035-6937858,  jelleharder@hetnet.nl

 

 

Terug naar Natuur


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer