Terug naar Natuur

Persbericht

13 mei 2011

Struikroversgezocht!

Ze zijn vlug en alert! Je hebt geluk als je er één ziet: de kleine marters wezel, hermelijn enbunzing. Niet in de laatste plaats omdat ze in Utrecht zeldzaam lijken te zijn. Zo zeldzaam dat wezel en hermelijn op de Rode lijst van Nederlandse zoogdieren zijn geplaatst. Maar klopt dit beeld wel? Zoogdieratlas Utrecht roept uw hulpin.

Zoogdieratlas Utrecht probeert van alle zoogdiersoorten in de provincie Utrecht deverspreiding in kaart te brengen. Van veel soorten krijgen we al een goed beeld,maar het aantal waarnemingen van wezel, hermelijn en bunzing valt tegen. Dit zijn de kleine broertjes en zusjes van otter en boommarter. Net zij hebben dekleine marters korte poten en een langgerekt lichaam. Wezel en hermelijn lijkenveel op elkaar. Beide hebben een grijs- tot roodbruine rug en witte buik, maarde hermelijn is groter en heeft een langere staart met een zwarte punt. De bunzing is de grootste van de drie, heeft en donker gekleurde rug en poten en lichte buik en flanken. Op z’n gezicht draagt hij een ‘Zorro’-masker.

Nu kan hetnatuurlijk zo zijn dat deze dieren daadwerkelijk zeldzaam zijn. Doorveranderingen in het landschap is veel leefgebied van de kleine marters verdwenen. Kleine marters houden van kleinschalig cultuurlandschap. Als ware struikrovers houden ze zich vooral op waar heggen, houtwallen, ruige bermen en ruige slootoevers de akkers en graslanden doorsnijden. Daar vinden ze hunfavoriete voedsel (muizen) en zijn voldoende schuilplaatsen om uit te rusten enjongen te werpen. Tegenwoordig is het agrarisch cultuurlandschap grootschaliger. Ook het ‘schoner’ worden van bossen en boerenerven (ontbreken van‘rommelplekken’, zoals takkenhopen, oude schuurtjes en dergelijke) beperkt demogelijkheden voor kleine marters. Dit kan de verklaring zijn voor het geringer aantal waarnemingen, maar toch vermoeden wij dat de kleine marters ruimerverspreid voorkomen. Daarom roepen wij iedereen op om iedere wezel, hermelijn ofbunzing die men ziet door te geven.

Waarnemingen doorgeven kan via www.telmee.nl of via www.waarneming.nl. Je mag ook een e-mailsturen naar dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl. Vermeld daarin dan:

- de soort, met een korte beschrijving hoe die er uitzag (heb je ‘m gefotografeerd, nog beter);

- de locatie waar je hem zag (bijvoorkeur aangegeven op een kaart; GPS coördinaten of een Google Earth bestand mag ook);

- datum en tijd;

- hoe je hem zag levend,verkeersslachtoffer, jagend, slapend etc.).

Ook waarnemingen van sporen (prenten, uitwerpselen, vraatresten) zijn welkom. Leg dezewaarnemingen wel vast op foto of film, zodat we kunnen controleren dat de determinatie juist is. Beide websites hebben de mogelijkheid om foto’s en video’s te uploaden.

Meer informatie over de drie kleine marters vind je op de website van de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl) onder het kopje ‘Zoogdiersoorten’.

Aanvulling

In overleg met de auteur van bovenstaand persbericht, nog een kleine aanvulling.

Anna’s Hoeve ligt net niet in de provincie Utrecht, maar er wel pal tegenaan.

Daarom zijn waarnemingen van kleine marterachtigen in Anna’s Hoeve ook voor de provincie Utrecht interessant.

Bovendien loopt er in de andere provincies, waaronder ook Noord-Holland, een soortgelijk project Zoogdieratlas.

Op de webpagina’s Zoogdieratlas Utrecht en Zoogdieratlas Noord-Holland

is aanvullende informatie beschikbaar, zoals kaarten met waarnemingen die tot op heden zijn verzameld.

Behalve aan Dennis Wannink (Utrecht) kunnen waarnemingen ook worden doorgegeven aan Dorien Hoogeboom, mailadres d.hoogeboom(at)landschapnoordholland.nl

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer