Terug naar natuur
 

Vijverpeil weer sterk gedaald

Dinsdag 11 juni 2013


In ons bericht van 27 april werd de verwachting uitgesproken dat de vissteiger, die meer dan vier maanden onder water had gestaan, door het zakken van het vijverpeil weer snel zou droogvallen. Dat gebeurde ook, maar niet voor lang! De bronbemaling (=het wegpompen van opwellend grondwater) voor de aansluiting van het nieuwe stamriool aan de riolering van de Anthony Fokkerweg was weliswaar op 3 april gestopt, maar niet voorgoed. Om 7 mei gingen de pompen weer aan. Bovendien viel er van 11 t/m 23 mei flink veel regen. Daardoor ging het vijverpeil weer snel omhoog, en kwam de vissteiger al op 14 mei weer blank te staan.  

Hieronder de peilgrafiek vanaf 1 november 2012, bijgewerkt tot en met 10 juni 2013.

De bovenste lijn geeft het peil van de vijvers aan, de onderste de grondwaterstand bij de Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide. Als er een tijdlang helemaal geen watertoevoer zou zijn, anders dan het regenwater wat in de vijvers valt, zouden beide lijnen gaan samenvallen. 

Klik hier voor een grote afbeelding van deze grafiek.

 

De perioden van bronbemaling zijn in de grafiek met een horizontale streep aangegeven. Eind mei en begin juni werd er overigens nog maar weinig grondwater de vijvers ingepompt waardoor het peil al weer ging zakken. Op 5 juni was het pompen gestopt en viel de vissteiger opnieuw droog.  

Maar dat zal wellicht niet lang duren. Voor de aanleg van Bufferbak 1 (al volop bezig) wordt weliswaar geen bronbemaling toegepast, maar er komen nog wel degelijk een paar nieuwe bronbemalingen aan.  

In juli wordt het laatste nog ontbrekende stuk stamriool aangelegd, vanaf de plek tot  waar men twee jaar geleden was gevorderd, tot aan de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg.  

En in augustus volgt de aanleg van de tweede en derde bufferbak voor de nieuwe waterzuivering. Ook daarbij zal weer grondwater worden afgevoerd naar de vijvers. 

We zijn dit jaar dus nog lang niet van hoge waterstanden door bronbemaling af.

Op dit moment staan de vijvers ongeveer even hoog als vorig jaar om deze tijd.

Maar het zal mede van de hoeveelheid regenval afhangen, of in de komende zomermaanden de vissteiger bruikbaar zal zijn, of opnieuw blank zal staan !

 

Terug naar natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer