Terug naar Natuur

 

Vijvers stampvol water door bronbemaling

 
Maandag 11 maart 2013


Alle wandelaars in Anna's Hoeve hebben het gemerkt: het waterpeil van de vijvers is de afgelopen weken sterk gestegen.

Dat komt vooral doordat op 20 februari voor de derde keer gestart werd met het naar de vijvers pompen van grondwater, voor de aanleg van het Stamriool tussen de Anthony Fokkerweg en de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering achter de sportvelden.

 

De eerste keer gebeurde dat van 8 juli tot 4 augustus 2011. Van 12 tot 24 juli viel er toen op de meeste dagen regen, vaak heel veel regen. Daardoor steeg het vijverpeil met dubbele snelheid, en op 25 juli werd het hoogste peil bereikt. De hekjes van de vissteiger waren bijna helemaal onder water verdwenen. (Zie foto van 17 juli; het water kwam daarna nog zo’n 15 cm hoger.)

 

De tweede keer was van 9 november tot 5 december 2011. Doordat er in die periode niet bijzonder veel regen viel, kwam het water lang niet zo hoog als de eerste keer.

De derde bronbemaling zou in 2012 plaatsvinden, maar er kwam een verandering in het tracÚ van het nieuwe stamriool.

Pas half januari 2013 werd er op de plek waar de Minckelersstraat overgaat in de Weg over Anna's Hoeve weer een leidingenbrug over de weg aangelegd. (Zie foto van 1 februari.)

Er werden weer buizen klaargelegd voor afvoer van bronwater in de punt van de Vijver bij het voormalige Witte Strandje. Vanaf 20 februari ging het water stromen, eerst zachtjes uit twee van de drie buizen, later krachtiger uit alle drie de buizen (zie foto van 11 maart).

 

Op vrijdagavond 8 maart omstreeks half tien begon het in Hilversum zachtjes te regenen. Vanaf ongeveer middernacht werd het een uurtje droog, maar daarna begon er een regenbui die maar liefst 28 en een half uur zonder onderbreking doorging, tot zondagochtend omstreeks half zes. Er was toen ruim 30 millimeter regen gevallen. Daardoor kwam het vijverpeil op die dag (10 maart) nog een centimeter hoger dan op 25 juli 2011.

Vlonderbrug op 11 maart 2013 

Zolang het niet opnieuw gaat regenen, lijkt het er op dat de vijverpeil nu ongeveer even hoog zal blijven.

Met andere woorden, per etmaal zakt er ongeveer evenveel water uit de vijvers in de grond weg, als wat er aan opgepompt grondwater bijkomt. 

Na deze fase van bronbemaling, komt er nog een laatste fase, voor de aanleg van een grote betonnen bufferbak voor de nieuwe zuivering. Die bemaling is politiek omstreden, wegens het mogelijke risico dat gif dat diep in de grond is blijven zitten onder een vroegere brandplaats, door het oppompen van grondwater "aan de wandel gaat" en in de vijvers van Anna's Hoeve terecht komt.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer