Terug naar Natuur

 

Vijverwandeling langs 10 foto's


zaterdag 12 mei 2012


Ons lid Anglique Roelofs wandelt regelmatig met haar hondjes (Jack-Russels) Bas en Sem door Anna's Hoeve. Als natuurliefhebster ziet ze onderweg vaak bijzonderheden waar anderen achteloos aan voorbijlopen. In de afgelopen aprilmaand heeft zij een aantal van die "vondsten" op de foto gezet. Die wil ze graag met ons en u delen. Vandaar deze beschrijving van een wandeling langs de vijvers van Anna's Hoeve. De wandeling valt gedeeltelijk samen met de paaltjeswandeling van het Goois Natuurreservaat, maar is wat langer, en de klim over De Bult is er uit gelaten. De wandeling is ongeveer 2,5 km lang en dus in een uurtje goed te doen.

 

We beginnen bij de ingang van Anna's Hoeve bij de slagboom Anthony Fokkerweg/Liebergerweg (wandelroutepaaltje 1). Foto 1 (bij  paaltje 2) kijkt uit over de Speelweidevijver. Links de treurwilg die begin april al groen was geworden. Aan de overkant de Speelweide.

 

Bij paaltje 5 staat links van het pad nog een treurwilg (foto 2). Let op de grillige kronkels hoog in deze boom.

 

Naast deze treurwilg hebben we een mooi uitzicht (foto 3) over de vijver met vooraan de peilschaal die de hoogte van het vijverpeil aangeeft (in centimeters boven Normaal Amsterdams Peil). Sinds 22 december 2009, toen de voorste en achterste vijvers door het verwijderen van de dam op hetzelfde peil waren gekomen, staan de vijvers gemiddeld op ongeveer 155 cm (van ca. 100 tot 215), dat is exclusief de piek als gevolg van bronbemaling in 2011. Vr de waterbodemsaneringen werd het peil van de Speelweidevijver met de dam kunstmatig een stuk hoger gehouden.

Op de paal met de peilschaal zit een reiger op de uitkijk. In eerdere jaren zat op de paal vaak een aalscholver, maar die heeft zich in 2012 nog niet laten zien.

Op de achtergrond, rechts achter de vijver, staat het herdenkingsbankje voor Mr. W.R. van der Sluis, burgemeester van Hilversum 1977-1988, en tot zijn overlijden lid van onze Vereniging.

 

Tegenover paaltje 6 zien we op foto 4 de "onverstoorbare reiger". Met een zekere arrogantie stapte deze reiger langs de vijver om zijn dagelijkse maaltijd bijeen te vissen.

In deze oever zitten veel holen waar dit jaar heel wat konijntjes te zien zijn.

 

Waar het pad zich splitst nemen we de smalle linker tak. In de bocht omkijkend zien we het beeld van foto 5: eikentakjes waar op 8 april roze knoppen aan zaten. Twee dagen later gingen de knoppen open. Inmiddels zijn er jonge takjes met nieuwe blaadjes aan gekomen.  

 

 

We laten de Nieuwe Brug links liggen en gaan vr de Oude Eerste Brug rechtsaf. We lopen nu onderlangs de “Bult van Dudok”, een kunstmatige heuvel, opgeworpen met zand dat vrijkwam bij het graven van de vijvers. 

 

Voorbij de Bult van Dudok rechts een bosperceel met jonge aanplant (zomereik) uit 2009. In januari van dat jaar zijn een stuk of tien oude “houtakkers” in Anna’s Hoeve (saaie bospercelen van merendeels niet inheemse naaldbomen) omgehakt. Om sommige percelen zijn jonge inheemse boomsoorten aangeplant. Op andere plekken mocht de natuur in zijn eentje het werk doen. We komen verderop nog meer van die percelen tegen.

 

Bij paaltjes 15 en 16 (bij de Smalle Brug) gaan we rechtdoor. Net vr de Smalle Brug stonden vroeger twee grote exemplaren van de ongewenste Amerikaanse Vogelkers. Medio jaren negentig heeft de Bosploeg van onze vereniging deze twee bomen geringd, waardoor ze een paar jaar later dood waren. Op de hoek van de twee paden staat n dode stam nu nog nu nuttig te zijn voor allerlei vogels en insecten. De tweede dode boom, pal links van de brug, is al omgewaaid en ligt tot in de vijver.

 

Een stukje voorbij de Smalle Brug rechts een jong bosperceel met o.m. eik, berk, lijsterbes en linde. Vr 2009 stonden hier douglassparren tot aan de spoorbaan.

 

Voor de bocht in de vijver hebben we links een mooi uitzicht op de Bergvijverbrug en daarachter de Berg van Anna's Hoeve. Aan de overkant van de vijver waren vroeger vaak schildpadjes te zien, maar sinds de afgelopen winter hebben ze zich nog niet vertoond. Het is de vraag of ze de strenge vorstperiode overleefd hebben.

 

Voorbij de bocht buigt het pad naar rechts en verlaten we de vijver. Bij de volgende padenkruising linksaf. Aan de rechterkant ligt nu een bemoste wortelkluit van een omgewaaide berk (foto 6, "Groene lava"). Het lijkt wel een stuk rots.

 

Bij het pad langs de Bergvijver rechtsaf. Bij een prullenbak en zitbank rechtdoor, dus niet het paadje links langs de vijver.

Even verderop bij een padenkruising linksaf, het oude Berkenlaantje. Ooit aangelegd als een stukje fietspad (vanaf het parkeerterrein) richting Baarn. Rechts een kapvlakte zonder jonge aanplant, bestemd voor spontane bosverjonging. Daar groeit nog niet erg veel.

 

Het paadje buigt af naar rechts. We komen uit bij het pad dat voor Het Heitje langs loopt. Daar linksaf, en even verderop bij een padenkruising opnieuw linksaf. Hier lopen we door een dicht bos van jonge berkjes, uit zichzelf opgekomen na de bomenkap. Bij de Bergvijver buigt het pad naar links. We passeren eerst een oude tweelingberk waarvan de linker helft dood is. Dan twee oude berken bij elkaar waarvan de rechter op foto 7 staat.  Met een grote wrattige knobbel op ongeveer drie meter hoogte. Op de achtergrond twee nog kale krentenboompjes. De foto is gemaakt  op 1 april, twee weken voordat de krenten gingen bloeien. 

 

Bij het zitbankje en de prullenbak langs de vijver blijven. Dit stukje pad hebben we net de andere kant op gelopen. Maar bij de haag van (in mei bloeiende) Inlandse Vogelkersen gaan we nu rechtdoor. Op de Bergvijverbrug foto 8 met krentenbloesem op 19 april.

 

Rechtdoor, langs het parkeerterrein. Even voorbij wandelroutepaaltje 18 en een informatiepaneeltje van GNR (rechts van het pad) staat links een oude eik waarvan dicht bemoste takken over de vijver hangen: foto 9, "groen tapijt", genomen op een zonnige dag. De bemoste boom deed de fotografe denken aan een warm tapijt. Het voelde zelfs comfortabel. "Een met mos begroeide eik staat voor mildheid" volgens een Internetpagina. Het is maar dat u het weet!

 

Vanaf paaltje 19 de GNR-wandeling volgen. Over de Oude Eerste Brug, rechts over de Nieuwe Brug en daarna weer rechts, het pad langs de vijver, over het voormalige Witte Strandje.  Hier zwommen en zwemmen vaak eenden. Midden in de paartijd, op 19 april, zwom een eendenpaar hier langdurig zij-aan-zij. Op foto 10 is maar met moeite te zien dat er niet n eendje zwemt, maar twee! Het zonnetje scheen, de temperatuur was heerlijk en deze twee eenden genoten met volle teugen van elkaar.

 

Bij paaltje 25 zouden op een warme zonnige dag eerst even het paadje rechtsaf in kunnen gaan om te zien of er in de vijver rechts schildpadjes te zien zijn. Dit paadje tussen twee vijvers door (links de Oude Poel die niet meer met de andere vijvers in verbinding staat) heeft niet voor niets de bijnaam Schildpaddenpaadje.

 

Bij paaltje 25 en 26 linksaf, en bij paaltje 27 rechtdoor over de Speelweide. We lopen langs de meestal droog staande Slenk, en komen daarna bij de Educatieve Grondwatermeter die de dagelijkse variaties van het grondwaterpeil weergeeft. Helaas bevat de tekst over Anna's Hoeve op het rechterpaneel enkele storende fouten, veroorzaakt doordat een slordige ambtenaar een verkeerd (verouderd) bestand uit zijn computer heeft gehaald toen het paneel wegens verbleking werd vernieuwd. De waarden op de peilschaal lopen niet van 200 tot 400 cm, maar van 70 tot 270 cm. Overigens zit het grondwater in werkelijkheid ongeveer 75 cm minder diep onder de grond dan wat de peilschaal aangeeft. De kleuraanduidingen groen, geel en rood kloppen daardoor ook niet. Constructiefoutje!

De NAP-hoogte van het grondwater is hier sinds eind 2009 gemiddeld ongeveer 135. (Op de schaal is dat: 221 cm onder je voeten.) Gemiddeld staan de vijvers dus zo’n 20 cm boven het grondwaterpeil op deze plek. Maar na hevige regenval kan dat verschil tijdelijk wel 50 cm worden.

 

De pijlen op de paaltjes volgend komen we eerst langs de Van der Sluisbank en daarna langs de (in de jaren zeventig buiten gebruik gestelde) waterkraan. Spoedig zijn we weer terug bij de slagboom.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer