Terug naar Natuur

 

Accumulatievijver en Heitje interessant voor vogels

 

dinsdag 2 april 2013


Op 17 maart en 1 april heb ik een ronde door Anna’s Hoeve gelopen om een indruk van de vogels te krijgen. Er waren twee opvallende plekken en verschillende soorten vogels.

Op het bekende Heitje en voormalige crossterrein naast de snelweg A27 hoorde en zag ik op beide dagen een zingende boomleeuwerik. Deze vogelsoort heeft als biotoop heidegebied met daarin kale en zandige stukken. Precies wat je op die plek aantreft. De boomleeuwerik is de laatste jaren weer wat toegenomen in het Gooi. Het aantal paren in het Gooi is ongeveer te bepalen aan de hand van de site www.waarneming.nl . Voor 2012 zie je dat de boomleeuwerik op alle Gooise heidevelden wel voorkomt. Het aantal paar per heideveld varieert van 1- 5 paar. In totaal zullen er in 2012 ongeveer 30 paar boomleeuweriken in het Gooi gebroed hebben.

Opvallend is dat in 2010 er door de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken een gericht onderzoek is gedaan naar deze vogelsoort. Resultaat was dat er in dat jaar 32 paar werden vastgesteld. De verspreiding van de aantallen was in dat jaar wel beperkt tot wat minder verschillende gebieden. Het feit dat er nu ook in Anna’s Hoeve een boomleeuwerik voorkomt is een goed teken. Ik kan mij niet herinneren eerder op die locatie een boomleeuwerik te hebben gehoord.

 

De toekomst van de Accumulatievijver lijkt een geheel andere bestemming te krijgen. Nu nog een vijver waar water van de RWZI wordt opgeslagen, maar in de nabije toekomst wordt die gedempt en moeten er huizen staan. Om diverse redenen is dat natuurlijk een gemis, in dit geval voor de watervogels.

Op alle vijvers in Anna’s Hoeve zie je vaak niet veel meer soorten eenden dan de wilde eend. Op de Accumulatievijver is dat geheel anders. Deze vijver is al jaren een toevluchtsoord voor vele soorten eenden. Tijdens mijn twee bezoeken op 17 maart en 1 april zag ik de volgende soorten (ik noem het hoogste aantal per soort:)

Wilde eend 6, wintertaling 37, krakeend 2, pijlstaart 1, slobeend 15, kuifeend 31, tafeleend 11, bergeend 2, meerkoet 17, dodaars 1. Ook was er een witgatje. Dat is een kleine steltloper die langs de oevers voedsel zoekt en hier op doortrek is.

Als je die vogellijst ziet en bedenkt dat er straks door een deel van die watervogels ook gebroed gaat worden is het natuurlijk eeuwig zonde als dat water verdwijnt. Er is geen alternatief voor die vogels in de directe omgeving. In het Laarder wasmeer kunnen ze ook niet meer terecht sinds de sanering daar. Datzelfde geldt ook voor de rietvogels zoals de kleine karekiet die binnenkort hier weer terugkeren vanuit hun winterverblijven in het zuiden.

Jelle Harder.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer