Terug naar Natuur

Vissteiger weer onder water en Slenk weer gevuld

vrijdag 09 september 2011

Nadat het peil van de vijvers van Anna's Hoeve omstreeks 23 augustus weer zo'n 80 centimeter was teruggezakt, vanaf het hoogste bereikte peil op 25 juli (247 cm boven NAP), gingen de hemelsluizen weer regelmatig open.

Na de hevige regen van 6 september (36 mm inclusief de nacht van 6 op 7 september), stond op 7 september de vissteiger weer onder water.

Het peil was in één etmaal een kleine 30 centimeter gestegen, en daags daarna was daar nog 10 cm bijgekomen. Ook de Slenk op de Speelweide was op 8 september weer bijna helemaal volgelopen. De vlonder is dus weer nodig om met droge voeten de Speelweide dwars te kunnen oversteken.

Veel wandelaars vonden de volgelopen Slenk van begin juli tot begin augustus een prachtig gezicht. Als er nu weer een zonnetje bijkomt, kunnen zij opnieuw van de waterrijke Speelweide gaan genieten.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende 90 meter van het nieuwe Stamriool de grond ingaat en de bronbemaling weer begint. Maar het lijkt goed mogelijk dat de vissteiger de hele maand september blank zal blijven staan. Dat hangt er natuurlijk mede van af of het in de komende dagen wel of niet zal blijven regenen. Als het droog wordt, zakt het water snel. Dat is goed zichtbaar in de waterstandsgrafiek. Normaliter is die alleen te zien in de Anna's Hoeve Koerier, het blad dat driemaal per jaar bij alle verenigingsleden in de bus valt. De grafiek in de jongste Koerier liep tot 27 juli. Speciaal voor onze website is de grafiek nu doorgetrokken tot en met 8 september. De "bobbel" als gevolg van de bronbemaling plus hevige regenval in juli is indrukwekkend. In de laatste paar dagen van de grafiek is het begin van een nieuwe "bobbel" te zien.

Voor een goed begrip van de grafiek volgt hieronder ook de Toelichting, zoals die in de Anna’s Hoeve Koerier is afgedrukt.

DE WATERSTANDEN

een toelichting bij de peilgrafiek

De bovenste lijn toont het verloop van het waterpeil van de vijvers van Anna’s Hoeve; de onderste lijn het verloop van de Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide. Wanneer er een tijdlang helemaal geen nieuw water in de vijvers zou komen, zouden beide lijnen met elkaar gaan samenvallen. Hoe groter het verschil is tussen beide lijnen, hoe sneller het waterpeil bij droogte zakt. De vijvers worden (behalve door invallend regenwater) gevoed door water uit het hemelwaterriool van de wijken in Hilversum Oost en Hilversum Zuidoost waar een gescheiden rioolstelsel is aangelegd. Verder is er nog een vrij constante stroom “interceptiewater” (gemiddeld ongeveer 4 cm per etmaal) uit het voormalige drinkwaterpompstation Westerveld aan de Larenseweg.

Nadat er een tijdlang was geknutseld aan het watersysteem waarmee de stadsvijvers en de vijvers van Anna’s Hoeve worden gevoed, waardoor niet al het voor Anna’s Hoeve bestemde water daar terechtkwam, werd op 16 februari het verbeterde systeem in gebruik genomen, en ging het peil weer stijgen.

Van 1  t/m 30 maart viel er in Hilversum slechts op drie dagen wat regen, in totaal zo’n 10 mm: het begin van een gortdroog voorjaar.  Na een scherpe daling, ging het vijverpeil van 10 t/m 22 maart flink stijgen. Hoe dat kwam, is niet bekend. Wellicht was er ergens in Hilversum (Zuid-)Oost een bronbemaling (het droog houden van een bouwput) aan de gang, waarbij het opgepompte grondwater werd geloosd via een putje langs de straat.

Na een flinke regenbui op 31 maart (piekje in de peilgrafiek) begon weer een lange droge periode. In een gemiddeld jaar valt er ruim 900 mm neerslag, dat is gemiddeld 2,5 mm per etmaal. Maar tot 26 mei (55 dagen) viel er in totaal slechts ca. 30 mm regen, meer dan driekwart minder dan het gemiddelde! Rond 25 mei zit er een “dip” in het waterpeil, dat zelfs helemaal terugviel tot de grondwaterstand. Dat kwam doordat er enkele dagen heel veel water uit de vijvers werd gepompt om de stadsplantsoenen (waaronder de nieuwe groenstrook aan de Anthony Fokkerweg) te redden van dood door verdroging.

Gelukkig viel er van 26 mei tot eind juni een normale hoeveelheid regen. Eind juni werd er aan een nieuw gemaal gewerkt waardoor de watertoevoer weer enkele dagen werd onderbroken.

Op 8 juli was de nieuwe tijdelijke aansluiting op Anna’s Hoeve gereed voor de nieuwe bronbemaling t.b.v. de aanleg van een stamriool (zie bericht elders in dit nummer). Die bronbemaling leverde Anna’s Hoeve zo’n 11 cm extra water per dag op. Vanaf 9 juli steeg de waterstand dan ook in een uitzonderlijk tempo. Dat werd nog erger door de massa’s regenwater die er in juli vielen: van 12 t/m 18 juli ca. 110 mm, en de week daarna nog eens zo’n 30 mm.  Op donderdag 14 juli liep de vissteiger onder water en kwam er voor het eerst water vanuit de Speelweidevijver in de slenk (die na de saneringen is gegraven voor waterberging in extreme situaties). Tegen middernacht was het water de vlonder al gepasseerd, en op vrijdag 15 juli was de slenk tot aan het eind gevuld. Op zondag 17 juli waren de zittingen van de banken bij de vissteiger geheel onder water verdwenen. Op de dag van de hoogste waterstand (247, op 25 juli), staken van de balustrade langs de Vissteiger alleen nog de bovenste buizen boven het water uit.

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer