Terug naar Natuur

Kap- en snoeiwerkzaamheden langs het spoor


zaterdag 25 augustus 2012


Van het Goois Natuurreservaat kregen wij het verzoek het volgende onder de aandacht te brengen. 

Begin oktober gaan er langs de spoorlijn naar Baarn  werkzaamheden uitgevoerd worden in Anna’s Hoeve. 

De opdrachtgever ProRail heeft hiervoor contact gezocht met het Goois Natuurreservaat (GNR).   

 In het kader van het Veiligheidsprotocol Spoorbanen moeten er bomen en takken die een gevaar opleveren voor het treinverkeer worden verwijderd of gesnoeid. 

Op 9 augustus jl.  heeft er een terreinbezoek plaatsgevonden door een medewerker van ProRail, de aannemer die het werk gaat uitvoeren, en Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid van GNR.  

Tijdens dit bezoek zijn een aantal bomen  gemarkeerd die verwijderd zullen worden. De meeste bomen staan op grond van de Spoorwegen (ProRail en NS Vastgoed), dicht bij het spoor, en een klein deel op grond van GNR, iets verder van het spoor vandaan. 

Tot zover het bericht van GNR. 

Graag helpen wij mee aan de berichtgeving over dit kap- en snoeiwerk. Recreanten die het werk zien gebeuren en er niet tevoren van op de hoogte waren gebracht, zouden heel verkeerde conclusies kunnen trekken. Bomenkap wekt altijd emoties op. In het kader van de toekomstige aanleg van een snelle busbaan (het HOV-project) is er bijvoorbeeld sprake van een eventuele toekomstige verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve, die langs het spoor zou gaan lopen. Een verkeerde conclusie dat de bomenkap daar wel iets mee te maken zal hebben, is dan snel gemaakt. Het gaat echter alleen om de veiligheid. En ook om de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Want hoe minder blaadjes op de rails, hoe minder vertraging in de herfstmaanden! Over die eventuele wegverlegging is overigens niets te melden. Behalve dan, dat er nog helemaal geen geld voor is.

 

Bij onze vereniging was al enige jaren bekend dat dit kap- en snoeiwerk er aan zat te komen.

 

Onder de bomen die verwijderd zullen worden bevindt zich ook veel Amerikaanse vogelkers, die  vanuit Anna’s Hoeve langs de spoorbaan was gaan groeien. Sinds de aanleg van het hoge hek langs het spoor, eind 2005, kan onze Bosploeg de vogelkersbomen achter het hek niet meer weghalen. Met hun bessen dreigden ze vanuit de strook langs het spoor Anna’s Hoeve opnieuw te infecteren. Het is dus erg fijn dat deze vogelkers ook zal worden weggehaald.   

 

 

Terug naar Natuur

  

Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact

Freelance Web Designer