Terug naar natuur

Mest, mollen, jonge aanplant, een jaartal, drijfvuil en een gore bende....

donderdag 11 maart 2010

...dat zijn enkele onderwerpen in onderstaande bonte mengeling van nieuwtjes en weetjes over Anna's Hoeve.

Op donderdag 11 maart begon het aanplanten van jonge loofbomen voorbij wegviaduct Zandheuvel, waar onlangs alle oude naaldbomen zijn gerooid. Op de foto zijn medewerkers van Van der Grift in Zeist bezig met het aanplanten, in opdracht van het Goois Natuurreservaat (GNR). Op dit voormalige bosperceel werd af en toe door brommers en motorrijders illegaal gecrosst. Drie motorcrossers zijn op heterdaad betrapt en hebben een flinke boete gekregen.

GNR vond dat het gazon van de nieuwe Speelweide na vier jaar wel wat bemesting kon gebruiken. Daartoe werd dinsdag eerst het terrein geŽgaliseerd, waarbij o.m. alle molshopen werden gladgestreken. Daarna werd mest op de Speelweide gespoten. De paal van de Educatieve Grondwatermeter kreeg ook de nodige spetters mee, maar dat regent er wel weer af. Over de Speelweide hangt nu een bruine waas. De foto toont ook de Slenk, aangelegd voor extra waterberging. De Slenk is natuurlijk niet bemest. Er heeft nog nooit een druppel water in gestaan. Voor we dat mogen meemaken moet het eerst een paar dagen verschrikkelijk hard en lang gaan regenen!

Over mollen gesproken: de Zoogdiervereniging inventariseert momenteel waar in Nederland mollen voorkomen. Ook u kunt daar aan meedoen, via http://www.zoogdiergezien.nl/ Vlak voordat het egaliseren begon waren er op de Speelweide al zo'n 400 molshopen geteld en doorgegeven. De foto toont dat er na het egaliseren en bemesten al weer nieuwe molshopen zijn opgeworpen.

De Nieuwe Brug is kortgeleden voorzien van bordjes met het jaartal 2009 en met aanduiding van de maximale belading van 3 ton. De tweede foto toont een laag drijfvuil in de Slurf, tussen de Nieuwe Brug en de Vijver bij het voormalige Witte Strandje. Waarschijnlijk komen de twee waterstromen vanuit de toevoerpunten (zuidwestpunt Speelweide en noordoostpunt Bergvijver) op dit "dode punt" bij elkaar. Maar het zou ook (mede) aan de heersende windrichting kunnen liggen.

Aan de overkant van het Parkeerterrein bij de Bergvijver heeft de gemeente alle hekken rondom het voormalige Restaurantterrein weggehaald. Tevoren waren enkele dode bomen gerooid, die beschadigd waren door de brand(en) in Paviljoen De (Nieuwe) Anna's Hoeve, op 15 augustus 2005 en daarna.

Horecaondernemer Franck Rodenburg van Castellum Novum heeft hier overigens geen belangen meer. Hij had een erfpachtcontract met de gemeente, maar dat is (voortijdig) beŽindigd. Het wachten is nu op een gemeentelijk besluit om het restaurantterrein over te dragen aan het GNR. Hopelijk blijkt het (nog te formeren) nieuwe College van B&W op dit punt voortvarender dan het vorige.

Het zou ook mooi zijn als het oude woonhuisje Anna's Hoeve weer snel een normale bestemming zou kunnen krijgen. De krakers die er nu wonen hebben er een gore bende van gemaakt, zoals de foto (genomen vanaf de achterzijde) laat zien.

Terug naar natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer