Terug naar Natuur

Stem nu voor de Gooise natuur!!

dinsdag 29 november 2011

Op de website van de Gooi- en Eemlander  kan iedereen zijn mening geven over de volgende stelling:

"Er is genoeg Goois groen: meer wegen en woningen kunnen best".

Met als provocerende onderbouwing: We staan in de spits allemaal in de file. Files en woningnood hebben misschien meer prioriteit dan natuurbescherming.

De aanleiding tot het poneren van deze stelling is de geplande conferentie “Toekomst van de Gooise natuur” op vrijdagmiddag 2 december a.s. in theater Spant in Bussum (alleen voor genodigden). Deze conferentie, speciaal voor bestuurders en andere betrokkenen bij de Gooise natuur, is belegd door de Vereniging van Vrienden van het Gooi en het Goois Natuurreservaat. Het is niet mis wat er in Nederland allemaal op de natuur afkomt. Voor het Gooi zijn de ontwikkelingen extra desastreus, enerzijds omdat we hier veel natuur hebben, en anderzijds door het dreigende afhaken van Amsterdam als (meebetalend) contractpartner van het GNR.

"Henk Bleker is de grootste natuurramp die Nederland heeft getroffen." Aldus VPRO-radioreporter Chris Kijne in "Met het Oog op Morgen". Bestuurders vergelijken met echte natuurrampen is misschien niet zo netjes, maar de bedoeling is duidelijk.

Er wordt absurd veel (ruim 70%) op het landelijke budget voor natuur en landschap bezuinigd. Hierdoor zullen investeringen in ecologische verbindingszones, het aankopen van nieuwe natuurterreinen, het herstel van natuurlijke kwaliteiten en handhaving van de huidige kwaliteit van het natuurbeheer ernstig onder druk komen te staan. Voor andere functies in het landelijk gebied zoals recreatie, landschap en cultuurhistorie heeft het rijk de financiële middelen helemaal ingetrokken. In de Nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker worden allerlei natuurbeschermende maatregelen opgeheven of uitgekleed. De bestaande Natuurbeschermingswet verdwijnt. Het is werkelijk rampzalig wat de natuur in Nederland te wachten staat. Het beleid is bovendien oliedom. Op korte termijn lijkt de nieuwe Natuurwet van Bleker geld op te leveren, maar op de lange termijn brengt het juist extra kosten met zich mee. Voorbeelden: Als natuurgebieden niet meer beschermd worden, zal de overlast van fijnstof (een vorm van luchtvervuiling met gezondheidsrisico's) toenemen. Als er ecosystemen verloren gaan, moet er extra geld worden gestoken in hogere dijken en meer pompen.

De natuur is het Gooi is goud waard, zoals ook economisch kan worden aangetoond.

Wat die files betreft: aan de A1 wordt al jaren aan de weg gewerkt om de files te verminderen, en in 2012 wordt ook de A27 verbreed. Ook rondom Hilversum is al heel wat gedaan aan het verminderen van de files, en dat gaat in 2012 volop door. Wat woningen betreft: de natuur treft geen schuld voor het feit dat allerlei diverse woningbouwprojecten in het Gooi niet goed opschieten.

Tot nu toe heeft gelukkig een grote meerderheid de stelling van de krant verworpen. Graag roepen wij u op om ook uw stem tegen de stelling uit te brengen.

Ga naar http://www.gooieneemlander.nl/ en stem!

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer