Terug naar Natuur

 

Stormschade in Anna's Hoevemaandag 28 oktober 2013


De herfststorm van maandag 28 oktober heeft ook in  Anna's Hoeve zijn sporen achtergelaten. 

Het toegangspad van de Mussenstraat naar de Speelweidevijver is versperd door een dikke afgewaaide tak van een beuk.

 

De treurwilg aan de zuidwestpunt van de Speelweidevijver, die nog niet zo lang geleden bij een storm de helft van zijn kroon was kwijtgeraakt, heeft nu ook de rest van zijn kroon verloren. Die ligt op de oever en in de vijver.

 

 

Even verderop staan langs het pad acht oude, dikke populieren waarvan er twee dood waren. Een van de twee was aan de voet doorgerot en is nu omgewaaid: de boomtop steekt tot in de vijver.

Aan de voet van de “Bult van Dudok” (tussen de spoorbaan en de Oude Eerste Brug) ligt een omgewaaide eik over het pad.

 

Een stukje voorbij de "Bult van Dudok" is het pad langs de spoorbaan versperd door een omgewaaide berk.

 

Het "Berkenlaantje" naar de Oude Eerste Brug is bij de ingang (aan het begin van de Weg over Anna's Hoeve) ook versperd, door een omgewaaide heel lange populier, onderaan afgeknapt als een luciferhoutje.

 

 

Het stukje fietspad langs de Weg over Anna's Hoeve, tot aan het parkeerterrein, ligt bezaaid met afgewaaide takken uit het aangrenzende douglassparrenbos. Fietsen over het fietspad was tijdens de storm niet zonder risico, want bij iedere windvlaag vlogen de naar beneden vallende afgewaaide sparrentakken je om de oren.

 

Bovenstaande voorbeelden geven maar een kleine indruk van wat u kunt tegenkomen bij een bezoek aan Anna’s Hoeve. In het gebied is nog veel en veel meer stormschade aangericht dan wat in dit berichtje is opgenomen.

Terug naar Natuur

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer