Terug naar natuur
 

Vijverpeil al weer bijna normaal

 

vrijdag 27 april 2013


Alle wandelaars in Anna’s Hoeve hebben het gezien: de afgelopen weken is het water in de vijvers drastisch gezakt. Half maart stond het nog op recordhoogte: ruim 240 cm boven NAP, bijna net zo hoog als op 25 juli 2011 tijdens de eerste bronbemaling, toen in combinatie met veel regen. Ook in maart van dit jaar was de hoge waterstand het gevolg van bronbemaling (voor het aanleggen van het stamriool van de nieuwe Waterzuivering). Dat pompen was begonnen op 20 februari, en eindigde op 3 april. Het was de derde en laatste bronbemaling, aanvankelijk gepland voor uitvoering in 2012. Maar doordat was besloten het tracÚ van het stamriool bij de Anthony Fokkerweg te veranderen, was er vertraging ontstaan. Een vierde bronbemaling, voor de aanleg van een bufferbak, is afgeblazen wegens een gifbelt die nog in de grond zit onder de voormalige wielerbaan. Er zal nu een andere (duurdere) techniek worden gebruikt voor de aanleg van die bufferbak.  

Terug naar het vijverpeil. Omdat alleen nog in de laatste Anna’s Hoeve Koerier plaats is voor de waterstandsgrafiek, ziet u hierbij al vast de grafiek voor de eerste zes maanden sinds 1 november 2012.  De bovenste lijn geeft het peil van de vijvers aan, de onderste de grondwaterstand bij de Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide. Als er een tijdlang helemaal geen watertoevoer zou zijn, anders dan het regenwater wat in de vijvers valt, zouden beide lijnen gaan samenvallen. Dat gebeurde op de 22e en 23e van de regenarme maand november, toen kennelijk ook de toevoer van “interceptiewater” uit Westerveld stagneerde.

In november viel niet veel meer dan de helft van de “normale” (gemiddelde) hoeveelheid regen in november, maar in december viel er bijna 2 x zo veel regen als normaal. Omdat het hemelwaterriool van grote delen van Hilversum Oost en Zuidoost afwatert op Anna’s Hoeve, leverde dat in de grafiek een enorme piek op.

Sinds 18 december staat de vissteiger weer onder water. Als het niet te veel gaat regenen gaat die over een paar dagen weer droogvallen. De Kaapse eenden in de Bergvijver hebben meer dan vier maanden lang de zitbankjes gebruikt als eendentoilet. Kabouters van Anna’s Hoeve hebben de banken schoongeboend (zie foto’s) maar helaas zal dat nog wel eens herhaald moeten worden.

 


Wandelaars die de afgelopen maanden gewend waren aan het (sinds de waterbodemsaneringen) abnormaal hoge waterpeil van de vijvers, vinden dat het water nu erg laag staat. Schijn bedriegt! Als gevolg van het zeer regenrijke jaar 2012 is het grondwaterpeil (en daardoor ook het vijverpeil) relatief hoog. Hieronder het peil op 26 april in de afgelopen jaren:

 

2013:   183

2012:   159

2011:   152

2010:   127

2009:   107

2008:   104 (Speelweidevijver), 173 (achterste vijvers, voorbij de Dam die er toen nog was)

 

 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer