Terug naar natuur


 

Vijvers met de Kerst goed gevuldwoensdag 27 december 2012


Door de vele regenval in december is het peil van de vijvers van Anna’s Hoeve sterk gestegen. Van ongeveer 136 cm boven NAP op de laatste dag van november, tot 223 cm op 26 december.

 

Vanaf 19 december stond de vissteiger bij de Bergvijver weer blank. Dat is al niets bijzonder meer. In het begin van dit jaar stond de steiger tot eind februari permanent onder water (en ijs), en ook nog op de meeste dagen tot half maart. En opnieuw op enkele dagen in mei en augustus, telkens na grote regenval. De foto toont de vissteiger op 26 december 2012.

 

Vanaf 23 december liep ook de Slenk in de Speelweide onder water. De foto is gemaakt op 24 december, maar het water stond tijdens de Kerstdagen nog wat hoger. 

Bij waterstanden boven 220 cm NAP zien de vijvers er “mooi gevuld” uit. Vanouds is het “streefpeil” voor de vijvers een waterstand tussen 220 en 240 cm. Vr de waterbodemsaneringen (2008-2009) gold dat speciaal voor de Speelweidevijver. Op de plek waar in oktober 2009 een nieuwe brug is aangelegd, bevond zich toen een dam waar je overheen kon wandelen. Met die dam werd het peil in de Speelweidevijver kustmatig hoog gehouden. Achter die dam stond het water in de achterste vijvers heel vaak veel lager. Doordat de vijvers tijdens de waterbodemsanering zijn uitgediept tot in het grondwater, vormen lage waterstanden niet meer zo’n groot probleem als vroeger. Maar “volle vijvers” zijn veel mooier om te zien dan vijvers met weinig water!   

Terug naar natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer