Terug naar Natuur

Succesvolle Werkdag in het Landschap op 18 september

maandag 20 september 2010

Een kleine 70 natuurvrijwilligers uit de hele provincie Noord-Holland (zelfs Den Helder was aanwezig) verzamelden zich op zaterdagochtend 18 september in groepsverblijf ’t Laer van het Goois Natuurreservaat, dichtbij Anna’s Hoeve. Net als in 2004 was de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve medeorganisator van dit jaarlijkse evenement van Landschap Noord-Holland, waarvoor alle vrijwilligers van LNH en alle bij LNH aangesloten zelfstandige vrijwilligersgroepen worden uitgenodigd. In 2004 was Paviljoen de Anna’s Hoeve het verzamelpunt, maar dat is in 2005 afgebrand. Het GNR kwam ons te hulp door ’t Laer voor dit doel beschikbaar te stellen.

De deelnemers werden verwelkomd door LNH-directeur Jan Kuiper, GNR-vrijwilligerscoördinator Jaap Vlaanderen en Ruud Bochardt, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Ruud legde nadruk op de verschillende dilemma’s die zich rondom Anna’s Hoeve voordoen, zoals: Recreatiepark versus een meer natuurlijk bos via houtkap,  Behoud van zoveel mogelijk groen  versus maatschappelijke behoeften zoals woningbouw, meer openbaar vervoer, wegen en een nieuwe waterzuivering.

Vervolgens deed  LNH-medewerker  Jelle Harder (ook oud-voorzitter van onze Vereniging)  verslag van het vorig jaar opgestarte Boommarterproject Oostelijke Vechtstreek.  Met foto- en filmcamera’s, opgehangen op diverse plekken in het plassengebied, zijn fantastisch mooie foto’s en filmpjes gemaakt van boommarters, andere zoogdieren en vogels die afkwamen op hangende plankjes met pindakaas en honing! Dit levert nieuwe kennis op over boommarters in deze regio, en daar gaat het om.

De deelnemers konden kiezen uit vier excursies: Natuurbrug, Geologisch Museum Hofland, Laarder Wasmerengebied, en Anna’s Hoeve.  Met deze zware concurrentie trok Anna’s Hoeve slechts 16 wandelaars. Niettemin was ook deze (wandel)excursie zeer succesvol.

Intussen was het weer steeds beter worden, en kon de broodjeslunch ook buitenshuis genuttigd worden. De (voor slecht weer) opgezette grote partytent was de hele dag geen moment nodig.

Van half twee tot vier uur werd er in vier groepen gewerkt. Heide plaggen bij de Oude Postweg, Amerikaanse vogelkers verwijderden uit twee bospercelen langs de asfaltweg tussen de Weg over Anna’s Hoeve en ’t Laer, en opslag verwijderen uit het Fazantenveldje en het anderhalf jaar geleden gekapte bosperceel waar een nieuw heideveld moet ontstaan. Groot was de verrassing toen op veel plekken in deze kapvlakte nu al piepkleine bloeiende heideplantjes werden aangetroffen. We mogen dus verwachten dat Anna’s Hoeve er over een paar jaar een mooi nieuw heideveldje bij heeft !

De dag werd in de stralende zon afgesloten met een borrel met borrelhapjes, waarna de deelnemers geleidelijk weer huiswaarts gingen. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer