Terug naar Natuur

Verslag zwerfvuilactie 19 maart 2011

zondag 20 maart 2011

Zaterdag 19 maart 2011 was een prachtige dag voor Anna’s Hoeve. De voorjaarszon scheen volop en spiegelde zich in het water van de vijvers. De lente toonde zich in allerlei ontluikende knoppen en plantjes, zoals wilgenkatjes en de stralend gele bloemen van het klein hoefblad.

Maar liefst 16 vrijwilligers gingen aan het werk in heel Anna’s Hoeve om zwerfvuil te verzamelen.

Deze grote opruimactie was georganiseerd in samenwerking tussen Versa Welzijn (Tukkie Tuk) en de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (Martina Evers). De materialen werden verzorgd door GNR en Versa Welzijn. Het verzamelde vuil werd vanaf twee plekken afgevoerd door Stads Beheer Service (SBS) Hilversum. De actie sloot aan bij de week van NL Schoon en de acties van NL Doet.

Acht mensen zijn gestart bij de slagboom aan de Anthony Fokkerweg en zijn gaan opruimen richting parkeerplaats. Acht andere mensen zijn op hetzelfde moment vertrokken vanaf de parkeerplaats en hebben de berg, bergvijver en omgeving geschoond.

Het was een heerlijke ochtend om buiten te werken. We mochten zowel mensen die zich vaker inzetten begroeten als ook enkele nieuwe enthousiaste zwerfvuilbestrijd(st)ers. Tijdens het opruimen genoten we van de prachtige uitzichten én van de gezamenlijke inzet om Anna’s Hoeve weer eens flink schoon te maken.

Het resultaat voor de ploeg die bij de slagboom begon was:

10 volle vuilniszakken, een ijzeren (steiger?)pijp, flink verroeste resten van fietsen en een zak cement. Verder werden een tafel met stoelen en een kastje aangetroffen, te groot om direct af te voeren, deze worden gemeld en later weggehaald. Ook vond men een vermoedelijke dump van materialen met asbest, dit wordt gemeld bij de milieudienst en nader onderzocht. Als klap op de vuurpijl werd ook nog een dumpplek van ca. 8 pakketten niet bezorgde reclamefolders ontdekt. Ook deze wordt gemeld en nader onderzocht.

Het resultaat voor de ploeg die de berg, bergvijver en een deel langs de weg hebben geschoond was:

20 volle vuilniszakken, een losgerukte en in het bos gedumpte ijzeren paal met toegangsbord, diverse onderdelen van vervoermiddelen (auto, scooter) en een dump van sloopafval (tegeltjes en gips) vermengd met tuinafval.

Om 10 uur begonnen we, om 12 uur werd alle troep afgevoerd door de mannen van SBS.

Na afloop werden de tevreden opruimers door Versa Welzijn getrakteerd op koffie met koek. Het was heel gezellig napraten in buurthuis St. Joseph aan de Minckelersstraat. Met humor werd vastgesteld dat we bijna een voertuig bij elkaar hadden gespaard uit alle zwerfafval, met al die fiets- scooter- en auto-onderdelen.

De enthousiaste deelnemers willen graag in juni nog een schoonmaakrondje doen. Dit gaan we organiseren! Iedereen is ook dan weer van harte welkom.

Terug naar Natuur
 


 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer