Boerderij "De Huydecoper".

Update 15-11-2011


Home      Natuur
Grenzend aan Anna's Hoeve, precies op de grens van 't Gooi en het Eemdal, ligt de Amerpoort.
Voor de oudere Hilversummers beter bekend als Nieuwenoord.

Een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke en ook vaak nog een lichamelijke beperking.
Op het terrein van Nieuwenoord ligt ook een fantastische boerderij, de Huydecoper.
En daar wil ik het even met u over hebben.

De boerderij biedt werk aan een aantal gehandicapte mensen, geheel gebaseerd op hun geestelijke en lichamelijke vermogens.
Sommigen zijn tot veel in staat, anderen veel minder maar allemaal dragen ze hun steentje bij.

De boerderij leverde tot voor kort geitenkaas en eieren, helaas heeft de extreme Europese regelgeving daar een eind aan gemaakt. Er moest altijd al geld bij maar nieuwe investeringen om aan de nieuwste regels te voldoen waren en zijn niet meer verantwoord.

De melkgeiten zijn dus naar een ander bedrijf gegaan. Maar er is nog genoeg te genieten!
Ieder voorjaar kunt u volop genieten van vele jonge dieren. Kuikens, kinderen mogen ze zelfs vasthouden en aaien, geitjes en konijntjes om maar wat te noemen.
Er lopen een aantal ras(loze) kippen rond, vaak met een aantal kuikens, en er is een mooie kippenvolière voor de raskippen.
Natuurlijk is er ook een konijnenstal. In de stal is een knuffelkuil ingericht met Vlaamse Reuzen en een Lotharinger waar je lekker mee kan knuffelen. Ook is er daar een binnen volière.

Verder vindt u op de boerderij een volière met verschillende soorten parkieten, waaronder een diverse koppels Pracht Rosella's, roodrugparkieten, valkparkieten en nog veel meer.
Ook ontbreken de rijstvogels en zebravinkjes niet.

Dank zij een vrijwilligster van de boerderij is er een inventarisatie gemaakt van de bewoning van de nestkastjes op het terrein en dat leverde een paar verrassende resultaten op.
Glanskopmezen, matkopmezen en ook bonte vliegenvangers.
In de stal zijn dit jaar verscheidene broedsels uitgevlogen van de Boerenzwaluw.
Die zie je niet veel meer hier in de buurt.

Naar mijn mening is dit terrein, ondanks bewoning of misschien wel dankzij bewoning, een parel in het Gooi.
Natuurbeheer staat hoog in het vaandel en dat kom je overal tegen. Ondanks het intensieve gebruik van het terrein, worden de wilde dieren met rust gelaten en dat zorgt voor prachtige ontmoetingen.
Een eekhoorn die je vanuit een hazelaar aan zit te kijken en lijkt te zeggen: “Dit is mijn boom, mijn hazelnoten, weg wezen!”
Eekhoorn.JPG (100773 bytes)

Ook vossen. Daar zie je alleen de gevolgen van. Reinaerd de vos heeft in het verleden verschillende keren een ware slachting aangericht onder de legkippen.
Dat was niet zo leuk, maar ja, er moest brood op de plank komen voor de jonge vosjes.
En de min of meer loslopende kippen waren een gemakkelijke prooi. Inmiddels is er een brandnieuw kippenhok voor de legkippen gekomen. Bevolkt door Barnevelders, Noord-Hollandse hoenders en Brahma's.

Gelukkig zijn de traditionele Hollandse rassen goed vertegenwoordigd. Het nieuwe kippenpaleis is goed beveiligd zodat de vos en de havik maar ook de buizerd geen kans meer hebben op een makkelijk gescoord kippenboutje.

Vlinders als de Atalanta en de Dagpauwoog zijn, met de meer algemenere soorten, regelmatig te bewonderen.
Kortom, voor elk wat wils.
Ga eens met uw kinderen of kleinkinderen kijken.
Laat ze eens knuffelen met de jonge dwerggeiten en de Vlaamse reuzen.
Laat ze zich verbazen over de in de modder wroetende varkens. Laat ze het stugge haar voelen van de mini varkentjes.
Maak eens een praatje met de bewoners en medewerkers.
Die hebben er erg veel plezier in wanneer een “gewoon” mens met hen praat.
Kortom, ga er gewoon eens even heen! Het is echt de moeite waard.

Site Meter