Aanplant van jonge boompjes is gestart


dinsdag 10 maart 2009


Home      Natuur

Vandaag is een aanvang gemaakt met het aanplanten van jonge boompjes in een aantal gerooide bospercelen van Anna's Hoeve. In het perceel op de foto zijn gerooide Amerikaanse eiken vervangen door o.a. inlandse eiken, op dit moment herkenbaar aan dorre bladeren van vorig jaar die nog aan de boompjes zitten.

De komende dagen wordt het aanplanten voltooid.

 

 

Site Meter