Boswerk in Anna's Hoeve gaat door met Klepelen!


zondag 01 februari 2009


Home     Natuur

Nadat op vrijdag 23 januari het rooien van bomen in twaalf bospercelen was voltooid, werd het wat rustiger in Anna's Hoeve. In de afgelopen week zijn de meeste gerooide stammen van het parkeerterrein afgevoerd naar houthandel Koster & Zn. in Drenthe. De "oude baas" van Koster maakte er desgevraagd geen geheim van wat er met het hout gaat gebeuren. Het grootste deel van de stammetjes wordt gebruikt in de palletindustrie, een ander deel wordt gebruikt in zagerijen om planken, balkjes en meer van dat korte hout van te maken.  

Niemand hoeft zich illusies te maken dat het Goois Natuurreservaat goed geld heeft verdiend aan de verkoop van het hout. De totale kosten van het rooien, het klepelen en daarna opnieuw inplanten zijn heel wat hoger dan de opbrengst van het hout!

 

Klepelen... wat is dat? De Dikke Van Dale (uit 1992) geeft: "door klepelslag klinken" (van klokken). Maar het is ook: het ruimen van gerooide stukken bos door de achtergebleven takken en (een deel van de nog in de grond zittende) boomstronken ter vermalen tot strooisel, dat tot humus kan verteren. Net als voor het rooien bestaan daar reusachtige machines voor. In de afgelopen week zijn de bospercelen 1, 3, 6 en een deel van 10 al geklepeld, en volgende week volgen er nog enkele. Met name worden die percelen geklepeld waarin nieuwe bomen en struiken zullen worden aangeplant. Volgende week hopen we een foto van het klepelen in Anna's Hoeve te kunnen maken. Hieronder is al te zien hoe enkele geklepelde percelen er nu uitzien.

 

De eerste en tweede foto tonen perceel 1 (een strook tussen de spoorbaan en de Verbindingsvijver) tijdens het rooien en na het klepelen.

Op de derde foto is het geklepelde perceel 3 te zien, direct achter de Bult van Dudok.

 

De vierde foto toont geklepeld perceel 6, langs de Bergvijver, met rechts het vrijgezette oostelijke Berkenlaantje.

 

De vijfde en zesde foto ziet men het westelijke stukje van perceel 10, achter het parkeerterrein, gezien vanaf de middelste brug, direct na het rooien en na het klepelen.

 

Site Meter