Natuurakker Monnikenberg krijgt humus uit Anna's Hoeve


vrijdag 06 maart 2009


Home     Natuur

Daags nadat op 3 maart het klepelen in Anna's Hoeve was voltooid, is in opdracht van GNR begonnen met het plaggen van het gerooide bosperceel achter de Berg, bij de  bocht in de Weg over Anna’s Hoeve (nummer 7 op de kaart).

 

Of, preciezer gezegd, met het wegschrapen en afvoeren van de strooisellaag tussen de stobben van de gerooide bomen. Enkele foto's geven een beeld van de verrichte werkzaamheden, die op vrijdag 6 maart klaar waren. De voorlaatste foto toont het eindresultaat.

 

Het is de bedoeling dat op het voedselarme kale zand heide gaat groeien, die de heideveldjes aan de zuidkant ("het Heitje") en aan de noordkant ("het Fazantenveldje") met elkaar gaat verbinden. Deze heideveldjes bevinden zich rechts en links van de foto. Op de achtergrond (dat is aan de noordoostkant van het gerooide perceel) ziet men de door Nardinclant op 21 februari 2004 omgehaalde Japanse lariksen.

 

Deze zijn blijven liggen om langs natuurlijke wijze te verteren tot humus. Deze voormalige open plek in het bos kan zich door spontane bosverjonging langzaam gaan ontwikkelen tot een horst (een klein stukje bos) midden op de heide.

Op de achtergrond van de foto zijn tussen de bomen ook auto's op de snelweg A27 te zien.

De tussen de stobben weggeschraapte strooisellaag is afgevoerd naar de natuurakker in landgoed De Monnikenberg: zie de laatste foto. Die akker ligt tussen het klooster en het ziekenhuisterrein, en garandeert de zusters van het klooster vrij uitzicht op de Vitustoren. Op deze akker worden landbouwproducten verbouwd die ten goede komen aan de natuur. Het gaat dus niet om voedselproductie voor de mens. De grond uit Anna's Hoeve kan in de akker verteren tot humus en daarmee de akkerbodem voeden. Op de foto de nog niet in de bodem gewerkte grondhopen uit Anna's Hoeve. Op de achtergrond het klooster De Stad Gods, met daarvóór het weiland met het eeuwenoude Monnikenwater.

 

Site Meter