Tweede dag bosbeheer: Nog meer lucht in het bos


woensdag 14 januari 2009


Home    Natuur

Het grote boswerk op Anna's Hoeve ging de tweede dag verder in de bospercelen die met 2 en 3 staan aangeduid op de plattegrond.  

Perceel 2 bestaat uit douglassparren uit 1950. In de zuidoosthoek bevond zich al een bescheiden open plek. Die is een jaar of tien geleden ontstaan doordat de lieve jeugd hier tussen de bomen een zeer grote boshut had uitgegraven. Het GNR heeft die kuil dichtgeschoven (de oude meubels die de jeugd de hut had in gesleept moeten nog onder het zand zitten!!), en om de plek ontoegankelijk te maken zijn er een aantal bomen omgetrokken.

De open plek is nu flink wat groter gemaakt: zie foto 1.  


Perceel 3 bestaat uit Amerikaanse eik uit 1947. Hierin is flink gedund: zie foto's 2 en 3. Het GNR-wandelrondje Anna's Hoeve is nu eventjes ontoegankelijk tussen de paaltjes 13 en 14! De verwijderde Amerikaanse eiken zullen worden vervangen door inheemse eiken en dennen.  Opnieuw komen we maatregelen tegen die de Vereniging al in 1995 voor deze percelen had voorgesteld: "Amerikaanse eik dunnen, ringen en lippen. Open plek maken."

 

Het parkeerterrein van GNR bij de Bergvijver is provisorisch afgesloten (zie foto 4) en wordt gebruikt voor het tijdelijk opslaan van het gerooide hout (foto's 5 en 6). Het aangrenzende parkeerterrein dat bij het afgebrande restaurant hoort is voor de duur van de boswerkzaamheden tijdelijk weer opengesteld.
Site Meter