Open plek uit 2000 flink vergroot


donderdag 15 januari 2009


Home     Natuur

Op de derde dag van de boswerkzaamheden in Anna's Hoeve is het wandelpad bij perceel 3 op de plattegrond weer vrijgemaakt van boomstammen, en is het rooien voortgezet in de percelen 4 (foto 1) en 5 (foto 2).  Perceel 4 bestaat uit douglassparren van 1962 en 1965, perceel 5 uit fijnsparren (doorgeschoten kerstbomen!) van 1947 en meer naar het noorden douglassparren van 1965. Aan de kant van de Verbindingsvijver staan langs het pad ook enkele oude eiken. Op 18 november 2000 had de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant al een aantal naaldbomen omgetrokken om deze eiken "vrij te zetten". Door de nieuwe dunning hebben de eiken nu nog meer lucht gekregen.

Op dezelfde datum was er ook een open plek gemaakt rondom en ten noordoosten van de eenzame oude beuk (zie foto 3) te midden van de douglassparren (op de plattegrond aangeduid met een punt rechts van het cijfer 5).

Op deze open plek is acht jaar later nog steeds geen bosverjonging zichtbaar. De enige loofboom die er is opgegroeid is een berk, die is ontkiemd op de wortelkluit van een omgetrokken douglasspar. Waarschijnlijk was deze open plek te klein voor spontane bosverjonging. Daarom is deze plek nu in zuidwestelijke richting doorgetrokken tot aan het pad langs de Vijver bij het Witte Strandje. Rondom de beuk is een extra ring van sparren omgehaald, zodat ook deze beuk nog wat meer licht heeft gekregen. Op foto 3 waren de bomen rondom de beuk nog niet verwijderd: ze zijn gemerkt met een gele stip.    

Ook de werkzaamheden in de percelen 4 en 5 sluiten goed aan bij de verenigingsadviezen uit 1995. Dat is niet verwonderlijk, want het GNR heeft zich bij het plannen van het werk mede door ons werkstuk uit 1995 laten inspireren.

 

Site Meter