Nieuw uitzicht op de Bergvijver


vrijdag 16 januari 2009


Home       Natuur

Op de vierde dag van de boswerkzaamheden in Anna's Hoeve is de bomenrooimachine aan het werk gegaan in het perceel fijnsparren ("kerstbomen") uit 1946, ten zuidoosten van de Bergvijver, nummer 6 op de plattegrond. Foto 1 toont de nieuwe blik op de vijver, uit de richting van het Heitje.

 

Intussen werd er in perceel 5 nog druk gewerkt om de gerooide stammen af te voeren naar het parkeerterrein: zie foto 2.

Helemaal rechts de oude beuk, die een dag eerder nog aan drie kanten door bomen was omgeven. Het rooien is in dit perceel wel erg drastisch gebeurd. Er is méér bos weggehaald dan perceel 5 op de kaart groot is. Het is niet meer te controleren, maar er lijken veel meer bomen te zijn gerooid dan die met een stip gemerkt waren.

 

 

Van de open plek uit 2000, waar al prachtige mossen waren gaan groeien, is niets meer terug te vinden. Op foto 3 ziet het Berkenlaantje (van de Weg over Anna's Hoeve richting Eerste Brug) er nog heel gewoon uit. Maar als je er wandelt dan is het wel even wennen dat er aan de oostkant, achter de berken, over een breedte van tientallen meters geen enkele boom meer staat, op die oude beuk na, en een dode spar die in 2000 niet was omgehaald.

 

De berken zijn nu aan één kant mooi vrij gezet, maar zullen het toch niet lang meer maken. De afgelopen jaren zijn er al heel wat omgewaaid, of spontaan omgevallen doordat ze aan de voet waren in gerot. In de jaren dertig was dit een beukenlaan. De berken zijn na de oorlog aangeplant en hun einde lijkt nabij.

 

De hoeveelheid hout die op de parkeerplaats is opgeslagen heeft intussen indrukwekkende vormen aangenomen, zoals foto 4 laat zien.

 

Site Meter