Rooiwerk is over de helft


dinsdag 20 januari 2009


Home     Natuur

Op de vijfde en zesde dag van de grote boswerkzaamheden in Anna's Hoeve zijn de percelen 7 en 8 onderhanden genomen. Daarmee is het rooien van bomen ruim over de helft, want er resten voor de rooimachine nu nog slechts drie percelen.

 

Eerst even terug naar vorige week. Toen werd het bekende Berkenlaantje dat naar de eerste brug loopt "vrijgezet". Minder bekend is dat er achter de Bergvijver ook nog twee berkenlaantjes zijn, in T-vorm. Doordat er veel bomen  omheen stonden waren deze nauwelijks als zodanig te herkennen. Waar een pad van de vijver afbuigt naar het Heitje, is het een berkenlaan. Halverwege is er ook een berkenlaan die zich links door het bos slingerde naar de padenkruising tussen de cijfers 6 en 8 op de plattegrond. Doordat vrijwel alle bomen (behalve de berken) van perceel 6 zijn gerooid, zijn deze berkenlaantjes ineens heel duidelijk herkenbaar geworden, zoals foto 1 laat zien. Links voorop de foto is echter te zien dat ook deze berken hun beste jaren gehad hebben!

 

Historisch interessant: Na de aanleg van het vijvergebied in de jaren dertig, liep de Weg over Anna's Hoeve aanvankelijk niet verder door dan het huisje Anna's Hoeve met de theeschenkerij. Daartegenover begon een toeristisch fietspad, dat om de Bergvijver heen liep, en via het gefotografeerde laantje en verderop het tracÚ van de huidige Weg over Anna's Hoeve verder ging richting Baarn en 't Bluk. Nadat de verkeersweg was doorgetrokken veranderde het fietspad in een wandelpad. Het gefotografeerde paadje werd de laatste jaren nog maar weinig gebruikt.

 

Foto 2 toont het (per tractor) afvoeren van gerooide bomen uit perceel 7 (voornamelijk Japanse lariks uit 1944), op maandagmiddag. In de verte de vangrail langs de Weg over Anna's Hoeve.

Op foto 3, genomen vanaf het fietspad in de bocht van de Weg over Anna's Hoeve (boven cijfer 8) zijn zowel de tractor als, verder naar achteren, de bomenrooimachine bezig in perceel 7.

Foto 4 laat zien hoe het er dinsdagmiddag op dit punt uitzag. De twee ijzeren paaltjes, evenals de berk links, zijn op de vorige foto ook te zien. Het hele bosperceel is verdwenen, op enkele loofbomen na die tussen de lariksen stonden.

Op foto 5 is zo'n boom te zien: een beuk. Het is te hopen dat die het overleeft. Beuken houden niet van volle zon op hun gladde huid. De donkergekleurde liggende stammen op de achtergrond zijn de bomen die op 21 februari 2004 zijn omgetrokken door de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant.

 

Foto 6 tenslotte toont de rooimachine op dinsdag in actie in perceel 8, voornamelijk douglassparren van 1968.

 

Het drastisch rooien van hele percelen "houtakker" (productiebos) is goed te verdedigen, maar was nog niet de opzet die de Vereniging voor ogen had bij het opstellen van de beheersadviezen in 1995. Voor perceel 6 werd gedacht aan het maken van een open plek, het afzetten van dikke krentenstammen, dunnen, en ringen van bomen.  Voor perceel 7 aan het vrijzetten van beuken, eiken en kastanjes en het ringen en kappen van Amerikaanse eiken. Voor perceel 8 aan het maken van een open plek, vrijzetten van eik en beuk, dunnen en ringen

 

Site Meter