Ook bosrenovatie achter de A27 !


donderdag 22 januari 2009


Home   Natuur

Op woensdag 21 januari was perceel 9 aan de beurt. Op de foto ziet men de rooimachine aan het werk aan de overkant van de Bergvijver, gezien vanaf het fietspad langs de Weg over Anna's Hoeve. Vanaf de derde brug zijn in het eerste deel alle bomen verwijderd, verderop (rondom de zitbank) is er gedund en zijn er ook bomen (dennen uit 1946) blijven staan.

 

Met perceel 10 was de rooimachine snel klaar. Vanaf het bruggetje (de Tweede Brug) gezien, zijn links vrijwel alle bomen verwijderd, rechts is een deel van de bomen (fijnsparren uit 1946) blijven staan. Maar daarna bracht 22 januari een verrassing.

Het rooien werd voortgezet in perceel 11, het bos achter de gesloopte snackbar The Sailor, voorbij de A27. Voor dit perceel, aan de rand van de plattegrond, was niet aangegeven dat er gerooid zou gaan worden. Niet dat dit erg is: integendeel. 

In het Uitvoeringsplan Ontsnippering 't Gooi van GNR (2003) stond voor dit perceel al: "Naaldbos omvormen naar structuurrijk loofbos met voldoende dekkingsmogelijkheden, uit te voeren vr 2014".

 

Historisch gezien vormt dit bos geen deel van Anna's Hoeve, maar blijkens het eigen Beheerplan (1998) wordt dit door GNR nu wel als een deel van Anna's Hoeve beschouwd, zoals de grenslijn (stippellijn) op het kaartje laat zien. De foto toont de bomenrooier aan het werk in het bos tegenover het einde van de Zandheuvelweg.

 

De regendruppels die u ziet op een enkele foto, bewijzen de slechte weersomstandigheden waarin zowel de boswerkers als onze fotograaf hun werk (moeten) doen.

Site Meter