Bosrenovatie gestart in douglasperceel


dinsdag 13 januari 2009


Home     Natuur

De grootscheepse renovatie van oude bossen in Anna's Hoeve is op 13 januari gestart met het verwijderen van een perceel douglassparren uit 1968. In een razend tempo verwijderde de houtprocessor de ene boom na de andere. Het bewuste stuk bos is aangeduid met het cijfer 1 in de plattegrond; het bevindt zich tussen de spoorbaan en het pad langs de Verbindingsvijver (tussen de tweede en derde brug).  

Het is indrukwekkend om te zien hoe de reusachtige bomenrooimachine te werk gaat. De grijper van de machine is in alle richtingen draaibaar. Hij pakt de boom onderaan vast, vlak boven de grond, en zaagt hem daar af. De boom wordt opgetild en in horizontale stand gebracht. Vervolgens worden vanaf de onderkant alle zijtakken verwijderd door de boom telkens een paar meter op te laten schuiven, waarna het "schoongemaakte" stuk van de stam wordt afgezaagd. Door dat op de goede plek te doen ontstaat er "vanzelf" een keurige stapel afgezaagde stammetjes.  

In het begin van de middag was er zo al een hele nieuwe open plek ontstaan. De foto toont die open plek vanaf de spoorbaan, gezien in de richting van de vijver.  

Op dit perceel zullen later lindebomen en inlandse vogelkers (prunus padus) worden aangeplant.  

Al in mei 1995 heeft het toenmalige bestuur van de Vereniging voor alle percelen van Anna's Hoeve een conceptbeheerplan gemaakt en als voorstel aan GNR aangeboden. De nu door GNR bedachte maatregelen voor dit perceel sluiten heel aardig aan bij het verenigingsvoorstel uit 1995. Daarin stond: "In perceel Douglas'68 open plek maken, overlopend in Lariks aan de westzijde en over het voetpad heen. Aan de noordzijde een horst laten staan."

 
Site Meter