Bouwvergunning nieuwe brug ter inzage


donderdag 08 januari 2009


Home    Natuur

Een week voor Kerst heeft het Goois Natuurreservaat de bouwvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een nieuwe brug in Anna's Hoeve, ter vervanging van het (nog te verwijderen) Dammetje in de Slurf tussen de Speelweidevijver en de Vijver bij het voormalige Witte Strandje.  

Sinds kort ligt de aanvraag bij de gemeente ter inzage. Hierbij drie foto's:

- van een deel van de bouwtekeningen (het vooraanzicht gezien vanaf het water),

- van het teksthoekje van het blad met bouwtekeningen, met wat nadere informatie, en

- van een plattegrondje waarop de plek waar de brug gaat komen is aangegeven.

 

De tekening laat zien dat de nieuwe brug er hetzelfde uit gaat zien als de drie reeds in Anna's Hoeve aanwezige bruggen.  

Voor de brug zal hardhout met FSC-keurmerk worden gebruikt.  

Als kostenbedrag voor de aanleg van de brug is 40.000 euro ingevuld (excl. BTW).  

Naar verwachting zal het Dammetje in de loop van 2009 worden weggehaald, waarna de aanleg van de brug kan beginnen.
Site Meter