De Nieuwe Brug is open


dinsdag 27 oktober 2009


Home    Natuur     Forum

Op dinsdagochtend 27 oktober is de nieuwe brug verder afgemaakt en geruisloos opengesteld.

Overigens was hij in de praktijk al vrijdagmiddag door wandelaars in gebruik genomen, ook al zaten er toen nog geen leuningen aan en moest er tweemaal over een afzettingslint worden heengestapt (of daar onderdoor gegaan).

 

Vooral in zijaanzicht is goed te zien hoe fraai de brug is geworden. Jammer dat er nog geen water onder staat. Uitdiepen van de geul was niet voorzien: Waternet gaat over de waterstand! Het moet flink gaan regenen voordat de voorste en achterste vijvers met elkaar in verbinding komen. Hoewel het in de nieuwe situatie nauwelijks meer opvalt, staat het water in de achterste vijvers nog ongeveer 40 cm hoger dan in de Speelweidevijver en de Slurf daarheen.

 

Ter vergelijking hierbij ook een foto van de Tweede Brug (nabij het parkeerterrein). Het namaken van de bestaande bruggen is goed gelukt!

 

Ter afwerking moeten er nu nog enkele kleinigheden gebeuren. Er moet nog wat zand aan de uiteinden van de brug worden gedeponeerd zodat deze aan beide zijden goed aansluit op het wandelpad. Aan de zijkant moet nog een bordje komen met het jaartal van aanleg. En het vrijgekomen zand moet nog ergens heen worden afgevoerd. Eerst zal er nog wat van gebruikt worden om nog een paar gaten in de vijveroevers te dichten.