Grondwatermeter doorstaat aanval van vandalisme


donderdag 05 juni 2008


Home       Natuur

De Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide van Anna's Hoeve, die na een noodzakelijke aanpassing van de vlotter en de peilschaal was herplaatst op 3 maart, is op 20 mei belaagd door een of meer vandalen die geprobeerd hebben de paal met bruut geweld omver te duwen. De meter was daar niet op gebouwd en raakte dan ook beschadigd. Hij kwam schuin te staan, en bevestigingsbouten braken af. Gelukkig kon de paal weer rechtgezet worden zodat er niets bijzonders meer aan de meter te zien was. Op 28 mei heeft een medewerker van het Gooi Natuurreservaat de meterpaal zoveel mogelijk "hufterproof" gemaakt (zie foto).  

Het is triest dat er idioten rondlopen die er lol in scheppen om zinloze vernielingen aan te richten.  

In april, een paar weken na de herplaatsing van de meter, is ook de tekst van het rechter informatiepaneel, gewijd aan "het water en grondwater in Anna's Hoeve", vernieuwd. De foutjes in de tekst die al waren gesignaleerd in ons websitebericht van 18 oktober 2007zijn nu gecorrigeerd.  

Sinds 9 mei, toen de uitgediepte en verbrede Slurf werd verbonden met de Speelweidevijver, kan de waterstand van die vijver weer worden gemeten. Weliswaar staat er geen peilschaal meer in, maar het peil is nu te meten t.o.v. het onveranderlijke en bekende overstortpeil van het Dammetje (220 cm boven NAP). Daardoor is nu vrijwel vast komen te staan dat de aangepaste grondwatermeter nog steeds niet goed aangeeft hoe diep het grondwater ter plekke "onder je voeten zit". Volgens opgave van het Goois Natuurreservaat is de meter ontworpen voor een maaiveldhoogte van 320 cm boven NAP.  Als dat klopt, dan tonen metingen van het peil van de Speelweidevijver aan dat het afgelezen grondwaterpeil ca. 36 cm verkeerd is. Voorbeeld: bij aflezing "255 cm onder de grond" is het grondwaterpeil niet 65 cm boven NAP, maar ca. 101 cm boven NAP. Als de grond echt op 320 cm boven NAP ligt, dan is dat dus slechts 219 cm onder de grond, en niet 255 cm onder de grond.  219 zit op de peilschaal in het groene gebied: "peil is hoog". Maar 255 staat in het rode gebied: "peil is erg laag, kans op verdroging". Wat is nu de waarheid? Wie het weet mag het zeggen. Het wordt tijd dat de NAP-hoogte van de plek waar de meter staat exact wordt opgemeten, misschien wordt het dan duidelijk waar de fout zit.

IMG_1042.JPG (50362 bytes)

Site Meter