Grondwatermeter is gerepareerd


maandag 03 maart 2008


Home      Natuur

Zoals al in oktober op deze website is vermeld, was de op 18 oktober in Anna's Hoeve geplaatste grondwatermeter niet af te lezen. De peilbuis stond permanent helemaal vol water. Al snel werd duidelijk wat er was misgegaan. Bij het ontwerp was men per abuis uitgegaan van de maaiveldhoogte vr de bodemsanering! De hoogte van het terrein was echter ca. 130 cm verlaagd doordat er ongeveer anderhalve meter vervuilde grond is weggehaald, waar slechts een dun laagje schone aarde voor in de plaats is gekomen.

De grondwatermeter zou dus goed hebben gefunctioneerd als hij op een heuveltje van 130 cm geplaatst zou zijn, maar zo'n heuveltje is er niet!!

Martin Borchert, 2002 c/o Beeldrecht Hoofddorp.

Half januari is de grondwatermeter weggehaald voor de noodzakelijke aanpassing. Op maandag 3 maart hebben Bureau Oranjewoud en het Goois Natuurreservaat de meter opnieuw geplaatst. De eerste afgelezen grondwaterstand was 246 cm beneden maaiveld. Bij een geschatte maaiveldhoogte van 3.20 m (een exacte meting moet nog gedaan worden) betekent dit: grondwaterstand 74 cm boven NAP. Het waterpeil van de infiltratievijvers was 222 cm boven NAP: verschil 148 cm.  Natuurlijk zullen vanaf nu beide waterstanden genoteerd worden, zodat duidelijk wordt hoe de variaties in het vijverpeil en het grondwaterpeil met elkaar samenhangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Meter