Grote Ratelaars op de Speelweide


dinsdag 02 juni 2009


Home     Natuur

Eind mei was de noordoostpunt van de Speelweide weer een zee van wilde bloemen, waarin vooral de gele "Grote Ratelaar" uitbundig aanwezig is. De foto toont slechts een klein deel van de vele honderden Ratelaars die hier samen met allerlei andere bloemen staan te bloeien.

Vorig jaar waren er ook volop Grote Ratelaars, maar niet zoveel als nu. In het zomernummer van de Anna's Hoeve Koerier stond vorig jaar een leuk artikel, geschreven door IVN-gids Christine Tamminga, oud-bestuurslid van onze Vereniging. Het eerste deel van dat artikel vindt u hieronder.

Planten in de hoek van de Speelweide

 

De begroeiing van de Speelweide heeft het moeilijk als het weken lang niet regent. Ik had inderdaad niet later moeten gaan kijken welke planten er groeien in deze toch al droge omgeving.  Op een zomeravond in juni fiets ik met mijn flora om de natuur van de Speelweide te inventariseren. De planten hebben het dan al wekenlang zonder regenwater moeten stellen.

De ondergrond is tamelijk arme zandgrond waarop na de sanering een klein laagje humus is aangebracht. De Speelweide is ingezaaid met een graszadenmengsel voor arme zandgrond. Op de randzone is een natuurkruidenmengsel verspreid dat een variŽteit aan planten heeft opgeleverd.

De randzone wordt alleen in het najaar gemaaid nadat de zaden zich hebben kunnen verspreiden en volgend jaar weer voor een afwisselende begroeiing kunnen zorgen.

Een van de opvallende planten die eind juni volop te zien was, is de Grote Ratelaar. Als deze is uitgebloeid, begrijp je waarom hij aan zín naam komt. De rijpe zaden ratelen in de grote schutbladen die door de wind alle kanten worden uitgestrooid. De plant is een gedeeltelijke parasiet die gras nodig heeft om te groeien, meestal te vinden in een nattere omgeving dan hier. Zouden volgend jaar de nakomelingen toch weer zo talrijk zijn?

Tot zover het artikel. De vraag aan het einde kan nu beantwoord worden: Ja, zelfs nog talrijker!

Site Meter