Ingrijpende veranderingen in Anna's Hoeve op komst


donderdag 30 april 2009


Home    Natuur    Allerlei

 

Het Goois Natuurreservaat heeft alle vrijwilligers die actief waren of zijn in het Laarder Wasmerengebied of Anna's Hoeve ingelicht over ingrijpende plannen, waarover het Algemeen Bestuur op 18 juni een besluit gaat nemen.

Op donderdag 11 juni zal er van 19 tot 21 uur een informatieavond gehouden worden in de Infoschuur van de Natuurbrug.  

De meeste voornemens zijn terug te vinden op een nieuwe plankaart voor het gebied De Groene Schakel, waarvan het belangrijkste deel hierbij wordt weergegeven.  

Allereerst valt het nieuwe tracÚ voor de door de provincie gewenste vrijliggende busbaan op (zie de rode lijn). Deze moet busstation Huizen en treinstation Hilversum met elkaar gaan verbinden via snelle HOV-lijnbussen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). De lijn loopt langs de noordwestkant van de A27, buigt bij het Geitenweitje af naar de spoorbaan, en blijft deze volgen in de richting van station Hilversum.

De bestaande verkeersweg, de Weg over Anna's Hoeve, verdwijnt tussen de Liebergerweg en viaduct Zandheuvel, en komt vlak langs de busbaan te lopen. Het verkeerslawaai van de treinen, het snelwegverkeer, het regionale verkeer en de snelbus wordt dus gebundeld. Van de Weg over Anna's Hoeve voor de Berg langs blijft alleen het fietspad over, de rest wordt teruggegeven aan het natuur- en recreatiegebied, waarmee de rust in het hart van Anna's Hoeve voor recreant en natuur  terugkeert. De Minckelersstraat en de omgelegde Weg over Anna's Hoeve worden met elkaar verbonden via een nieuwe weg over het talud langs de Anthony Fokkerweg. Dit talud is in het verleden aangelegd voor een rondweg die er nooit gekomen is.  

Het ecologische knelpunt bij de kruising van de A27 en de spoorlijn, en de ecologische hindernis gevormd door de Weg over Anna's Hoeve, worden opgeheven door de aanleg van een ecoduct ter hoogte van het bosperceel grenzend aan het Geitenweitje. Dit ecoduct gaat de natuur van Anna's Hoeve verbinden met het bosgebied van de Monnikenberg, waar ook enkele heideveldjes zullen worden aangelegd. Onder de A27 komt vanuit de Monnikenberg een natuurtunnel naar de bossen aan de andere kant van de snelweg.  Tussen Groot Kievitsdal en het Zouthuisje (op deze kaart niet te zien) moet ook een ecoduct komen, over de Hilversumsestraatweg (Soestdijkerstraatweg) heen.  

De Nieuwe Poel bij de kruising van A27 en spoorlijn raakt ingeklemd tussen de snelweg en de busbaan, en zal wellicht verdwijnen. Maar in de noordwestpunt van Het Heitje staat een nieuwe paddenpoel ingetekend.  

Ook de al eerder bekendgemaakte recreatieve fietsverbinding tussen De Monnikenberg en de Zuiderheide (en het Kamrad) staat op de kaart, via een nieuw fietstunneltje onder de spoorbaan, en over de bestaande parkeerterreinen bij de Bergvijver die teruggegeven worden aan de natuur. Ook het voormalige pretparkterrein wordt natuurgebied, met poeltjes, aangeduid als "Compensatie ringslang".  

Op of bij de top van de Berg van Anna's Hoeve staat een uitzichtpunt ingetekend. Of hier een uitkijktorentje komt, zoals GNR in het verleden tweemaal van plan is geweest, is nog niet bekendgemaakt.  

De Minckelersstraat gaat voor autoverkeer doodlopen op een nieuw aan te leggen parkeerplaats, vanwaar gewandeld kan worden naar een nieuw te bouwen eenvoudig theehuis, dat nu aan de Verbindingsvijver is geprojecteerd, samen met een nieuwe vissteiger. De betekenis van de drie pijltjes op de kaart is (nog) niet duidelijk gemaakt.  

Het begrazingsgebied tussen het Laarder Wasmeer en de asfaltweg naar 't Laer wordt grotendeels binnen het afgesloten Laarder Wasmerengebied gebracht, omdat dit gebied voor de natuur van groot belang wordt als "aanlooproute" voor dieren naar het nieuwe ecoduct over het spoor.  

De discussie over het al dan niet openstellen van het noordelijke deel (stuifzand) van het Laarder Wasmerengebied lijkt te gaan uitmonden in een besluit om bijna het hele terrein afgesloten te houden (behalve voor wandelingen onder geleide) en het afgesloten gebied aan de noordkant zelfs nog wat te vergroten. Wel denkt GNR aan een vrij toegankelijke smalle wandelcorridor van oost naar west v.v., tussen het vennengebied en het stuifzandgebied door. Dit staat nog niet op deze kaart. Direct achter het Philipsgebouw wordt wel een strook terrein opengesteld. Daarin komt een grondwaterven waar honden in mogen zwemmen. Na extreem hevige regenbuien kan hier tijdelijk overtollig regenwater worden geborgen. Ook de Speelweide van Anna's Hoeve heeft (nu al) deze functie.

De lelijke hoge hekken rondom het Laarder Wasmerengebied gaan in elk geval verdwijnen, en worden vervangen door de bekende lage afrasteringen met klaphekjes. De meeste klaphekjes zullen echter op slot zitten en alleen voor georganiseerde wandelingen geopend worden. 


 

De kaart hier onder is verkleind. Voor een grotere kaart moet u even klikken op de kaart.

Eerder verschenen artikelen over de HOV vindt u onder de knop "Allerlei".