Klepelen is klaar, nu alleen nog inplanten


woensdag 04 maart 2009


Home       Natuur

Een ernstig motordefect aan de klepelmachine van Van der Grift in Zeist heeft vier weken (de maand februari) vertraging veroorzaakt. Op 2 en 3 maart is het klepelen van gerooide bospercelen eindelijk voltooid. Met "klepelen" wordt in het bosbeheer bedoeld: het ruimen van gerooide stukken bos door de achtergebleven takken te vermalen tot strooisel, dat tot humus kan verteren. Met name zijn de percelen geklepeld waarin jonge bomen zullen worden aangeplant. Voor deze aanplant in ongeveer 7 percelen zijn nu nog 8 werkdagen beschikbaar. Al het werk voor de bosrenovatie zou immers vr 15 maart klaar zijn: de start van het broedseizoen.  

Op 3 maart konden van het klepelen een paar foto's worden gemaakt. En foto toont de motor van de klepelmachine. Op een andere foto is aan de voorkant de snel ronddraaiende rol te zien die de takken versnippert. (Op deze foto staat de motorkap nog open).

      

 Dan een zij-aanzicht van de klepelaar (de motorkap is nu dicht). Kettingen verhinderen dat de spaanders er aan de achterkant uitkomen.

Tenslotte de complete machine in actie.

 

Enkele boomsoorten die op de geklepelde percelen zullen worden ingeplant zijn (inlandse) eik, beuk, grove den, linde en inlandse vogelkers (prunus padus).  

Het is de bedoeling dat het geklepelde deel van perceel 7, dat aan twee kanten aan heide grenst, wordt geplagd zodat de heideveldjes aan elkaar kunnen gaan groeien.

 

Op enkele percelen blijft gerooid hout liggen zodat het op natuurlijke wijze tot humus kan vergaan en er spontane bosverjonging kan optreden. 

 

 

Site Meter