Locatiestudie Theehuis Anna's Hoeve


zondag 20 december 2009


Home     Natuur     Forum

In de zojuist verschenen Nieuwsbrief (nummer 65) van het Goois Natuurreservaat (GNR) staat een informatief artikel over Anna's Hoeve, onder de kop "Anna's Hoeve Groene Entree naar Heuvelrug".  De nieuwsbrief wordt viermaal per jaar toegezonden aan alle begunstigers van GNR, en kan enige tijd na verschijning ook worden bekeken op de website van het GNR Het artikel, met een plattegrond getiteld "Locatiestudie theehuis Anna's Hoeve", treft u hierbij aan.


Hier voor heeft u  nodig. Klik op de afbeelding om dit programma te downloaden  

Onder dit bericht vindt u een JPG afbeelding in een kleiner formaat.


Een aantal zaken die in het artikel aan de orde komen waren al bekend, maar er staan ook nieuwe dingen in. Er was een plan om een nieuw theehuisje te bouwen in een hoek van het parkeerterrein met de kastanjebomen (tegenover de plek waar vroeger het restaurant stond). Maar in de oktobervergadering van de GNR-Gebruikersklankbordgroep is het idee geopperd om het nieuwe theehuis te vestigen in het oude woonhuis Anna's Hoeve dat bij de brand van 2005 gespaard is gebleven. GNR heeft dit idee omarmd. (Overigens zitten er sinds enkele maanden krakers in het huis.)  

De tekening toont ook de beoogde nieuwe plek voor de vissteiger, aan de oostoever van de Vijver bij het voormalige Witte Strandje. De vissteiger bevond zich vroeger aan de noordwestoever van de Bergvijver, bij het parkeerterrein, maar moest daar verdwijnen voor de sanering van de waterbodems. Met het oog op de ecologische verbinding "De Groene Schakel" (met ecoduct) in Anna's Hoeve ten oosten van het vijvergebied, wil GNR recreatieve voorzieningen graag wat meer westwaarts situeren.  

Aan de noordkant van "Het Heitje" is een nieuwe poel voor reptielen en amfibieŽn geprojecteerd.  

Op de top van "De Berg" wordt uitzicht naar het noorden gecreŽerd. Daarvoor zal een aantal bomen op de noordhelling van De Berg gekapt moeten worden. Ook verderop langs het zandpad over de flank van De Berg wordt gedacht aan het maken van uitzicht in noordelijke richting.  

Tenslotte kan men rechts onderaan zien waar een ecoduct over o.a. de spoorbaan zou kunnen komen.  

Het betreft allemaal ideeŽn, die nog nader uitgewerkt moeten worden. Er zijn nog geen besluiten over genomen en er is ook nog geen geld voor. Inzake de door de Provincie gewenste snelle busbaan Hilversum-Huizen v.v. is een nieuwe studie gestart, waarbij het streven is dat de betrokken Gooise gemeenteraden zich in de zomer van 2010 opnieuw over het busbaanplan zullen uitspreken.


Over het HOV plan kunt discussiŽren op ons Forum


Site Meter