Nieuwe brug nadert voltooiing


donderdag 22 oktober 2009


Home     Natuur     Forum

Op de foto, gemaakt op donderdag 22 oktober in het begin van de middag, is te zien dat de nieuwe brug in Anna's Hoeve zijn voltooiing nadert. Het tweede brugdek ligt al op zijn plek, de paalfundering voor het derde en laatste brugdek is in de maak.

 

De brug ligt in het midden van wat vroeger de Dam was. Door aan de zuidkant van de oude dam zand bij te storten is er nu naast de brug een tijdelijke nieuwe dam ontstaan, wat het aanleggen van de brug vergemakkelijkt.  

Doordat de noordkant van de Slurf (ondanks het afgraven van zand onder de nieuwe brug) nog kurkdroog is, hebben de bruggenbouwers geen last van water. Tenzij we een erg droog winterhalfjaar krijgen, zal het grondwaterpeil (en daarmee ook het peil van de vijvers) in het komende winterhalfjaar weer gaan stijgen. Dan komt er ook onder de nieuwe brug wel eens water te staan. Maar zonder uitdieping van het noordelijke deel van de Slurf zal die helaas regelmatig blijven droogvallen.

 

Site Meter