Nog een nieuw heideveld in Anna's Hoeve !


zaterdag 19 december 2009


Home     Natuur     Forum

Van het Goois Natuurreservaat hebben we nadere informatie gekregen over de boswerkzaamheden die begin 2010 van start gaan in Anna's Hoeve ten oosten van de snelweg A27. Op 3 december hebben we hierover op onze site al een kort bericht geplaatst.  

Hierbij een oud kaartje van dit deel van Anna's Hoeve, waarop o.m. de boomsoorten staan vermeld die in 1946 en 1947 door de Gemeente Hilversum (toenmalig eigenaar) zijn aangeplant. Het hele gebied ligt overigens in de gemeente Laren.

 

Het werk gaat gebeuren in het GNR-gebied binnen de langwerpige rechthoek, die aan de noordkant wordt begrensd door de Weg over Anna's Hoeve (rood), aan de zuidkant door de spoorbaan, aan de oostkant door de provinciegrens en de Albert Schweitzerweg, en een de westkant door het talud van de A27 en het voormalige zomerhuisjesterrein De Molshoop (dat nog particulier terrein is).  

Middenin ziet u een kleine rechthoek: het aardgasstation dat hier in het bos is aangelegd. Met dubbele lijnen zijn de trajecten aangegeven met hogedruk-aardgasleidingen ten noorden van het gasstation. Boven die leidingen mogen geen hoge bomen groeien.  

De houtakker aan de noordkant, langs de Weg over Anna's Hoeve, gaat helemaal verdwijnen. Nadat de sparren zijn gerooid met zo'n moderne houtprocessor zoals we die begin 2009 ook in actie hebben gezien, wordt het terrein geklepeld met een grotere machine dan vorige keer. De nieuwe klepelaar zal ook een stuk van de boomstobben weghalen, zodat alleen het wortelgestel in de grond blijft zitten. Van het hout en de humuslaag wordt strooisel gemaakt, dat opnieuw gebruikt zal worden voor de natuurakker in De Monnikenberg, het gebied aan de zuidkant van de spoorbaan.  

In een hoekje nabij A27-viaduct Zandheuvel wordt nieuw bos aangeplant met een variŽteit aan loofbomen:  wintereik (in het Gooi vrij zeldzaam), zomereik, beuk, vuilboom (sporkehout), linde, lijsterbes en boswilg.

Het grootste deel van het huidige bos is echter bestemd om te veranderen in een heideveld: weer een nieuwe "heidestapsteen" (er komen er nog meer!)  tussen de Zuiderheide (Blukheide) in het Gooi en de Stulpse heide tussen Lage Vuursche en Paleis Soestdijk.  

Het is de bedoeling dat hier spontaan hei gaat ontstaan. Er moet nog 19-e eeuws heidezaad in de bodem zitten. Mocht na enkele jaren blijken dat er geen heide gaat groeien dan zal de natuur een handje worden geholpen.    

Het nieuwe heideveld gaat doorlopen tot aan het bestaande open grasveldje met picknickbanken, aangegeven met Rd (=dagrecreatieterrein) in perceel e op het kaartje.  

De douglassparren langs de A27 (dg'47 in perceel d) verdwijnen ook, maar de bijzondere pekdennen (Rigida-den, rd'47) blijven staan.  

In perceel c worden langs de randen Japanse lariksen weggehaald zodat de loofbomen die daar staan worden "vrijgezet" (meer licht en lucht krijgen).   

In de percelen a en b, rondom het gasstation, worden alle fijnsparren, douglassparren en Amerikaanse eiken weggehaald. Vooral in perceel b staat ook veel Amerikaanse vogelkers. Die is al meermalen door onze vrijwillige bosploeg afgezaagd. Alle stobben zijn in de afgelopen weken door GNR ingesmeerd met glyfosaat (round-up), zodat de bomen en struiken hopelijk definitief afsterven. Alle andere (loof-)boomsoorten in dit gebied blijven staan en krijgen dus alle ruimte. Daartussen kan spontane bosverjonging ontstaan.  

Alle werkzaamheden, inclusief het inplanten, moeten klaar zijn voor 15 maart, het begin van het broedseizoen. Wanneer in Anna's Hoeve wordt begonnen is nog niet bekend (omdat GNR ook in twee andere bosgebieden aan het werk gaat), maar niet voor de 2e week van januari.  

Het staat vast dat de natuurwaarde van dit oostelijke stuk Anna's Hoeve, waar niet zoveel wandelaars en andere recreanten komen, door deze maatregelen veel groter gaat worden. Maar het duurt natuurlijk wel een aantal jaren voordat het zo ver is.

 

Site Meter