Nog geen ringslangen uitgebroe(i)d


dinsdag 13 oktober 2009


Home     Natuur     Forum

In maart 2009 zijn er in de houtwal achter de zitbank op het Geitenweitje twee broeihopen voor ringslangen aangelegd. Dat is op 10 maart gebeurd door kinderen van een klas van de Minckelersschool, en het karwei is de volgende dag afgemaakt door de vrijwillige bosploeg van onze vereniging. Op de eerste foto de broeihopen in maart. 

 

In zeven maanden tijd zijn ze heel wat lager geworden.

Op 13 oktober hebben twee medewerkers van Adviesbureau E.C.O. Logisch" de broeihopen onderzocht. Helaas zijn er geen schalen van eitjes van ringslangen aangetroffen. Er zijn op diverse plaatsen in Anna's Hoeve al eerder broeihopen voor ringslangen aangelegd. Er is nog nooit met zekerheid vastgesteld dat er ringslangen gebruik van hebben gemaakt. Zwangere ringslangvrouwtjes moeten maar net in de buurt zijn als ze op zoek gaan naar een warm plekje om hun eitjes in af te zetten. Is de plek eenmaal door ringslangvrouwtjes gevonden dan komen ze er vaak in de volgende jaren terug. Het advies van de ecologen was dan ook om volgend voorjaar de hopen gewoon weer opnieuw op te bouwen. Het oude materiaal, waarin ondanks de binnenin waargenomen droogte de compostering al aardig op gang was gekomen, kan daarvoor gewoon opnieuw gebruikt worden, aangevuld met nieuwe bladeren, humus en takken.

 

Site Meter