Verbreding A27 geen bedreiging voor Anna's Hoeve ?


woensdag 18 juni 2008


Home       Natuur

Op 29 mei lanceerde Rijkwaterstaat de Startnotitie van de Planstudie Utrecht - knooppunt Eemnes - Amersfoort (A27/A1).  

Deze startnotitie maakt het voornemen kenbaar om een studie te starten naar een verbreding van de A27 en de A1 tussen Utrecht,  knooppunt Eemnes en Amersfoort. Eerder waren er plannen voor een spitsstrook op deze trajecten. Nu is het plan om de doorstroming structureel aan te pakken, daarom is gekozen voor een verkorte tracť- / m.e.r.-procedure gericht op een permanente verbreding.  

Tijdens de periode waarin de Startnotitie ter inzage ligt (van 30 mei tot en met 10 juli) kan iedereen die daar belang bij heeft een reactie geven op de plannen. Dit kan onder meer via de website Inspraakpunt.nl, via telefoonnummer (070) 351 96 03,  of via e-mailadres inspraak@inspraakpunt.nl  

Tijdens een informatie-/inspraakbijeenkomst in Baarn is duidelijk geworden dat een verbreding van de A27 (van Utrecht tot knooppunt Eemnes) tot 3 rijstroken in beide richtingen, op plekken waar nu nog slechts 2 rijstroken aanwezig zijn, geheel zal kunnen plaatsvinden binnen de omvang van de huidige weg inclusief de bermen. Het zandlichaam door Anna's Hoeve hoeft er dus NIET voor verbreed te worden. Ook alle viaducten enz. zijn voor deze wegverbreding al groot genoeg. Als voor deze verbreding wordt gekozen heeft dat voor Anna's Hoeve dus nauwelijks gevolgen.  

Kosten en verkeerseffecten van een verbreding tot 4 rijstroken in beide richtingen zullen echter ook worden onderzocht. Het is de verwachting dat alleen voor de A 1 (van knooppunt Eemnes tot Amersfoort) dit een reŽel alternatief zal zijn voor de variant met 3 rijstroken. Voor de A27 zal de te behalen extra rijtijdwinst waarschijnlijk niet opwegen tegen de zeer hoge extra kosten voor het maken van nieuwe viaducten en het verbreden van het zandlichaam onder de weg. Op grond van bouwplannen in de Flevopolder (Almere Oost) is het echter niet geheel ondenkbaar dat het landsbestuur uiteindelijk toch voor deze duurdere variant zal kiezen. Dat zou dan wel een forse nieuwe aantasting van natuurgebied Anna's Hoeve inhouden, en een verslechtering van de ecologische verbinding De Groene Schakel (tussen het Gooise en Utrechtse deel van de Heuvelrug).  

Het is de bedoeling dat de genoemde rijkswegen vanaf september 2011 verbreed gaan worden.  

 

Site Meter