Vertraging bij bosrenovatie Anna's Hoeve


dinsdag 17 februari 2009


Home     Natuur

Nadat in de laatste week van januari enkele gerooide bospercelen waren "geklepeld" (zie ons bericht van 1 februari), werd het stil in Anna's Hoeve. Begin februari kwam de "klepelbak" van de firma Van der Grift niet terug om het karwei af te maken. De motor van de machine bleek stukgegaan te zijn, en niet zo'n klein beetje. Reparatie zou wel twee weken kunnen duren. Maar toen die twee weken voorbij waren, was de reparatie nog niet klaar. De tijd begint echter te dringen. In principe worden alleen de percelen geklepeld waarvoor het aanplanten van nieuwe bomen is gepland. (In andere percelen is het de bedoeling dat er een natuurlijk proces van bosverjonging plaatsvindt. Zo ontstaat er in Anna's Hoeve een gevarieerd bosgebied met bomen van verschillende leeftijden.)

Omdat het de bedoeling is dat alle werkzaamheden, inclusief het aanplanten, uiterlijk half maart klaar zijn, is Van der Grift alvast begonnen met het "woelen van plantgaten" in reeds geklepelde percelen. De foto laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

 

Site Meter