Vleermuiskastjes (spaarzaam) in gebruik


dinsdag 29 september 2009


Home     Natuur     Forum

De acht vleermuiskastjes die sinds juli 2005 in Anna's Hoeve aan bomen hangen, zijn dinsdagmiddag 29 september even opengemaakt om te kijken wat er in zit. Dit werd gedaan door twee leden van de Gooise Vleermuizenwerkgroep, die twee jaar geleden is gevormd op initiatief van Landschap Noord-Holland. 

Er werd achteraan in Anna's Hoeve begonnen. In kastje nummer 8 bleek rechts bovenin een rosse vleermuis te zitten (zie foto),

en rechts bovenin kastje 7 een ruige dwergvleermuis. Die hadden hun aanwezigheid vlak voor het openen van het kastje al verraden door de vondst van vleermuiskeuteltjes op het plankje, dat speciaal voor dit doel onder de invliegopening is aangebracht. Dat begon dus hoopgevend. Helaas werd in de kastjes 6 tot en met 1 geen enkele vleermuis aangetroffen. Ook geen keuteltjes trouwens. Wel waren er op sommige kastjes witte sporen van vogelpoep te zien. In twee kastjes, die niet goed dicht zaten waardoor de invliegopening te groot was geworden, werd een vogelnestje aangetroffen, waarschijnlijk gemaakt door boomkruipers of boomklevers. En in één kastje werden vier vlinderpoppen gevonden.

De kastjes zijn indertijd gemaakt door leerlingen van de praktijkschool Mozarthof, en in Anna's Hoeve opgehangen als compenserende maatregel. Voor de sanering van de vervuilde Speelweide moesten er namelijk verscheidene oude bomen verdwijnen waarin vleermuizen "woonden". In 2005 was er sprake van de aanmaak van 15 kastjes. De overige zeven zijn wellicht in een ander natuurgebied aangebracht.

De kastjes zijn onderaan dichtgemaakt met twee schroeven die eindigen in een haak, in de vorm van een vraagteken dus. Helaas bleek van de meeste kastjes de rechter schroefhaak verdwenen te zijn. En de linkerhaken waren veelal niet goed vastgedraaid. Het lijkt er dus op dat er in de afgelopen jaren een onverlaat aan de kastjes heeft gezeten. Overigens kan ook natuurlijke slijtage mede hebben veroorzaakt dat van diverse kastjes de invliegspleet te breed was geworden waardoor er kleine vogels doorheen konden. De kastjes zijn namelijk van onbewerkt hout gemaakt, en staan dus bloot aan weer en wind.  

Ook drie nestkasten voor vogels, op oudejaarsdag 2004 in een bosperceel van Anna's Hoeve opgehangen door een vrijwilliger van de Roofvogelwerkgroep, zijn even geïnspecteerd. De bosuilkast bleek te hoog te hangen voor de beschikbare ladder. Een kleine nestkast voor boomklever of boomkruiper was helaas kapot: de voorkant was er af gevallen. De derde nestkast, gemaakt voor een specht, bevatte een nest en is dus in gebruik geweest.

 

Site Meter